COVID-19 Fight
Összesen 233 találat 16 szótárban.
parent materialfn USA: pe'rʌ·nt mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: peərənt mətɪərɪəl
raw materialfn USA: rɔ' mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: rɔː mətɪərɪəl
refuse materialkif USA: re'fyuː"z mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: rɪfjuːz mətɪərɪəl
source materialfn USA: sɔː'rs mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: sɔːs mətɪərɪəl
war materialkif USA: wɔː'r mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: wɔːr mətɪərɪəl
the material and the makingkif USA: ðiː· mʌ·tɪ'riː·ʌ·l ʌ·nd ðiː· meɪ'kɪ·ŋ UK: ðiː mətɪərɪəl ənd ðiː meɪkɪŋ
dialectical materialismkif USA: daɪ"ʌ·le'ktɪ·kʌ·l mʌ·tɪ'riː·ʌ·lɪ"zʌ·m UK: daɪəlektɪkəl mətɪərɪəlɪzəm
building materialskif USA: bɪ'ldɪ·ŋ mʌ·tɪ'riː·ʌ·lz UK: bɪldɪŋ mətɪərɪəlz
grooming materialskif USA: gruː'mɪ·ŋ mʌ·tɪ'riː·ʌ·lz UK: gruːmɪŋ mətɪərɪəlz
writing materialskif USA: raɪ'tɪ·ŋ mʌ·tɪ'riː·ʌ·lz UK: raɪtɪŋ mətɪərɪəlz
this material won't washkif USA: ðʌ·s mʌ·tɪ'riː·ʌ·l woʊ'nt wɔ'ʃ UK: ðɪs mətɪərɪəl woʊnt wɔʃ
fatigue of materialkif USA: fʌ·tiː'g ʌ·v mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: fətiːg ɔv mətɪərɪəl
from own materialkif USA: fəː·m oʊ'n mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: frɔm oʊn mətɪərɪəl
secondary raw materialkif USA: se'kʌ·nde"riː· rɔ' mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: sekəndriː rɔː mətɪərɪəl
bill of material (BOM)fn USA: bɪ'l ʌ·v mʌ·tɪ'riː·ʌ·l bɔ'm
material breachnincs
material-damagenincs
material defectnincs
material incentivenincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása