COVID-19 Fight
Összesen 233 találat 16 szótárban.
materiálismn
  1. materiell
   mate'riɛl
materialistafn
materialistamn
materializmusnincs
materializmussal v. materialistákkal kapcsolatosnincs
  1. materialistico
   materialístico
matériafn
  1. materia
   n matéria
materiálisnincs
materiálismn
  1. fisico
   tsz: -ci físico
anyagi / materiális jellegnincs
materialistanincs
  1. a kérdéseket materialista módon tárgyalja
    1. разглежда въпросите -чески
  2. materialista filozófia
    1. -ческа философия
  3. materialista világnézet
    1. -чен мироглед/светоглед
  4. materialista dialektika
    1. -ческа диалектика
materializmusnincs
  1. filozófiai materializmus
    1. философски ~
  2. történelmi materializmus
    1. исторически ~
  3. dialektikus materializmus
    1. диалектически ~
dialektikus materialistanincs
  1. a természet jelenségeinek dialektikus materialista megközelítése
    1. -чен подход към на природата
történelmi materialistanincs
  1. történelmi materialista módszer
    1. ~ метод
a materializmus hívenincs
materializmusfn
materiálismn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása