Összesen 40 találat 9 szótárban. Részletek
megbízhatófn
  1. trusty
   USA: trʌ'stiː· UK: trʌstiː
  1. trustworthy
   USA: trʌ'stwəː"ðiː· UK: trʌstwəːðiː
  1. trusted
   USA: trʌ'stʌ·d UK: trʌstɪd
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. sure-footed
   UK: ʃʊəfʊtɪd
  1. szl straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. staunch
   USA: stɔː'ntʃ UK: stɔːntʃ
  1. stanch
   USA: stæ'ntʃ UK: stɑntʃ
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
  1. solid
   USA: sɔ'lʌ·d UK: sɔlɪd
  1. Talán a forrásai mégse voltak olyan megbízhatóak.
    1. Maybe her sources weren't as solid as she said they were.
  1. responsible
   USA: riː·spɔ'nsʌ·bʌ·l UK: rɪspɔnsəbl
  1. Nyugodtan hagyd a kulcsaidat Frank-nél - teljes mértékben megbízható.
    1. You can leave your keys with Frank - he is absolutely responsible.
  1. reliable
   USA: riː·laɪ'ʌ·bʌ·l UK: rɪlaɪəbl
  1. A lányom nagyon megbízható, ha megígér valamit, azt biztosan meg is teszi.
    1. My daughter is very reliable, if she promises she'll do something, she'll definitely do it.
  1. of proof
   USA: ʌ·v pruː'f UK: ɔv pruːf
  1. fast
   USA: fæ'st UK: fɑst
  1. dependable
   USA: dʌ·pe'ndʌ·bʌ·l UK: dɪpendəbl
  1. creditable
   USA: kre'dʌ·tʌ·bʌ·l UK: kredɪtəbl
  1. calculable
   UK: kælkjʊləbl
  1. authoritative
   USA: ʌ·θɔː'rʌ·teɪ"tɪ·v UK: ɔːθɔrɪtətɪv
megbízhatóanhsz
  1. trustworthily
   UK: trʌstwəːðɪliː
  1. dependably
   UK: dɪpendəbliː
megbízható emberkif
megbízható (emlékezőtehetség)mn
  1. tenacious
   USA: tʌ·neɪ'ʃʌ·s UK: tɪneɪʃəs
megbízható értesüléskif
  1. pukka gen
   UK: pʌkə ʤen
megbízható forráskif
  1. good source
   USA: gʌ·d sɔː'rs UK: gʊd sɔːs
megbízható forrásbólkif
  1. straight from horse's mouth
   USA: streɪ't fəː·m hɔː'rsʌ·z maʊ'θ UK: streɪt frɔm hɔːsɪz maʊθ
megbízhatónak ítélt rabfn
  1. trusty
   USA: trʌ'stiː· UK: trʌstiː
megbízhatóságfn
  1. trustworthiness
   USA: trʌ'stwəː"ðiː·nʌ·s UK: trʌstwəːðɪnəs
  1. trustiness
   UK: trʌstɪnəs
  1. sureness
   UK: ʃʊənəs
  1. staunchness
   UK: stɔːntʃnəs
  1. soundness
   USA: saʊ'ndnʌ·s UK: saʊndnəs
  1. solidity
   USA: sʌ·lɪ'dʌ·tiː· UK: səlɪdɪtiː
  1. reliability
   USA: riː·laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: rɪlaɪəbɪlɪtiː
  1. dependability
   USA: dʌ·pe"ndʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: dɪpendəbɪlɪtiː
megbízhatóság (emlékezeté)fn
  1. tenacity
   USA: tʌ·næ'sʌ·tiː· UK: tɪnæsɪtiː
megbízhatósági versenykif
  1. endurance test
   USA: e'ndəː·ʌ·ns te'st UK: ɪndjʊərəns test
megbízhatóság,szavahihetőségfn
  1. reliability
   USA: riː·laɪ"ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: rɪlaɪəbɪlɪtiː
megbízható segítségfn
  1. standby
   USA: stæ'ndbaɪ' UK: stænbaɪ
megbízható személyfn
  1. trusty
   USA: trʌ'stiː· UK: trʌstiː
nem megbízhatómn
  1. rég mercurial
   USA: məː·kyʊ'riː·ʌ·l UK: məːkjʊərɪəl
  1. inexact
   USA: ɪ"nɪ·gzæ'kt UK: ɪnɪgzækt
jó ügy megbízható harcosakif
  1. true blue
   USA: truː' bluː' UK: truː bluː
megbízhatómn
  1. solide
   zo'liːdə
  1. sicher
   'zɪçɐ
  1. redlich
   'reːtlɪç
  1. gediegen
   gə'diːgən
megbízhatóanmn
  1. treulich
   'trɔʏlɪç
megbízhatóságfn
  1. e Sicherheit
   'zɪçɐhaɪt
   1. többes szám:
   2. Sicherheiten
   1. birtokos eset:
   2. Sicherheit
  1. e Sauberkeit
   1. birtokos eset:
   2. Sauberkeit
  1. e Redlichkeit
   'reːtlɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Redlichkeit
  1. e Gediegenheit
   gə'diːgənhaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Gediegenheit
nem megbízhatómn
  1. unsicher
   'ʊnzɪçɐ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása