COVID-19 Fight
Összesen 6 találat 6 szótárban. Részletek
megelégedés1
  1. satisfaction
   USA: sæ"tʌ·sfæ'kʃʌ·n UK: sætɪsfækʃn
  1. contentment
   USA: kʌ·nte'ntmʌ·nt UK: kəntentmənt
  1. content
   USA: kʌ·nte'nt UK: kɔntent
  1. Nagy megelégedéssel falatoztak együtt, míg kiürítették a koldustányért.
    1. They ate together in great content, clearing the beggingbowl.
megelégedésfn
  1. e Zufriedenheit
   1. birtokos eset:
   2. Zufriedenheit
  1. e Genüge
   1. birtokos eset:
   2. Genüge
  1. e Genugtuung
   gə'nuːktuʊŋ
   1. többes szám:
   2. Genugtuungen
   1. birtokos eset:
   2. Genugtuung
  1. Gefallen
   gə'falən
  1. Behagen
   bə'haːgən
megelégedés1
megelégedést nyújtnincs
megelégedésnincs
  1. nagy megelégedésünkre
    1. за наше голямо ~
megelégedésfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása