COVID-19 Fight
Összesen 25 találat 8 szótárban. Részletek
megfelelőenhsz
  1. suitably
   USA: suː'tʌ·bliː· UK: suːtəbliː
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A legjobban akkor élvezheti az életet, ha mindig helyesen cselekszik és nem gyűlöl senkit.
    1. The best way to enjoy yourself is to do what is right and hate nobody.
  2. Jól vagyok.
    1. I am all right.
  3. Talán nem minden történik köztük megfelelően.
    1. Not all might be right between them.
  1. properly
   USA: prɔ'pəː·liː· UK: prɔpəliː
  1. Alkalomhoz illően volt öltözve.
    1. She was properly dressed.
  2. Ha a napon tartózkodsz, kalappal vagy kendővel védd megfelelően a fejedet.
    1. If you stay in the sun, protect your head properly with a hat or scarf.
  1. fittingly
   USA: fɪ'tɪ·ŋliː· UK: fɪtɪŋliː
  1. fitly
   UK: fɪtliː
  1. duly
   USA: duː'liː· UK: djuːliː
  1. aptly
   USA: æ'ptliː· UK: æptliː
  1. appropriately
   USA: ʌ·proʊ'priː·ʌ·tliː· UK: əproʊprɪətliː
  1. adequately
   USA: æ'dʌ·kwʌ·tliː· UK: ædɪkwətliː
  1. accordingly
   USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋliː· UK: əkɔːdɪŋliː
  1. Természetesen beleegyeztem; így hamarosan elindultunk sétánkra.
    1. Of course I readily assented; and we took our walk accordingly.
ennek megfelelőenhsz
  1. accordingly
   USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋliː· UK: əkɔːdɪŋliː
  1. Elolvastuk az útmutatót és ennek megfelelően összeraktuk a könyvespolcot.
    1. We read the instructions and assembled the bookshelf accordingly.
illően, megfelelőenhsz
vminek megfelelőenkif
  1. in accordance with
   USA: ɪ'n ʌ·kɔː'rdʌ·ns wʌ·ð UK: ɪn əkɔːdəns wɪð
  1. compliance
   USA: kʌ·mplaɪ'ʌ·ns UK: kəmplaɪəns
  1. according to
   USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋ tʌ· UK: əkɔːdɪŋ tuː
vminek megfelelően éli
  1. live up
   USA: lɪ'v ʌ'p UK: lɪv ʌp
a szokásnak megfelelőenkif
  1. according to precedent
   USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋ tʌ· pre'sʌ·dʌ·nt UK: əkɔːdɪŋ tuː prɪsiːdənt
az igazságnak megfelelőenhsz
  1. truthfully
   USA: truː'θfʌ·liː· UK: truːθfəliː
megfelelőenhsz
  1. richtig
   'rɪçtɪç
  1. nach
   'naːx
ennek megfelelőenhsz
vminek megfelelőenelölj
  1. entsprechend
   ɛnt'ʃprɛçənt
az igazságnak megfelelőenhsz
megfelelőennincs
megfelelőenhsz
vminek megfelelőenhsz
igazolt / megfelelően indokolt akadályoztatásnincs
az igazságnak megfelelőennincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása