COVID-19 Fight
Összesen 32 találat 7 szótárban. Részletek
megfogalmaz2
  1. word
   USA: wəː'd UK: wəːd
  1. make up
   USA: meɪ'k ʌ'p UK: meɪk ʌp
  1. formulate
   USA: fɔː'rmyʌ·leɪ"t UK: fɔːmjʊleɪt
  1. engross
   USA: ʌ·ngroʊ's UK: ɪngroʊs
  1. draw up
   USA: drɔː' ʌ'p UK: drɔː ʌp
  1. couch
   USA: kaʊ'tʃ UK: kaʊtʃ
  1. conceive
   USA: kʌ·nsiː'v UK: kənsiːv
megfogalmazás1
  1. phrasing
   USA: freɪ'zɪ·ŋ UK: freɪzɪŋ
  1. framing
   USA: freɪ'mɪ·ŋ UK: freɪmɪŋ
  1. drafting
   USA: dræ'ftɪ·ŋ UK: drɑftɪŋ
  1. composition
   USA: kɔ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpəzɪʃn
megfogalmazódik2
  1. conceive of
   USA: kʌ·nsiː'v ʌ·v UK: kənsiːv ɔv
(meg)fogalmaz (pl. kérdést)2
  1. frame
   USA: freɪ'm UK: freɪm
újra megfogalmaz2
  1. restate
   USA: riː·steɪ't UK: riːsteɪt
újra megfogalmazás1
  1. restatement
   USA: riː·steɪ'tmʌ·nt UK: riːsteɪtmənt
feladat megfogalmazása13
  1. problem definition
   USA: prɔ'blʌ·m de"fʌ·nɪ'ʃʌ·n UK: prɔbləm defɪnɪʃn
megfogalmaz2
  1. formulieren
   fɔɐmu'liːrən
  1. fassen
   'fasən
  1. aufsetzen
   'aʊfzɛtsən
megfogalmazás1
  1. e Konzipierung
   kɔntsi'piːrʊŋ
  1. e Konzeption
   kɔntsɛp'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Konzeptionen
   1. birtokos eset:
   2. Konzeption
  1. e Formulierung
   fɔɐmu'liːrʊŋ
megfogalmazás1
 1. 51
  1. tételnél e Fassung
   'fasʊŋ
   1. többes szám:
   2. Fassungen
   1. birtokos eset:
   2. Fassung
(meg)fogalmaz, kidolgoz, (meg)tervez, koncipál2
  1. konzipieren
   kɔntsi'piːrən
megfogalmazásfn
megfogalmazásfn
 1. okiraté, ítéleté
megfogalmaz2
  1. sformułować
   perf
   1. egyes szám 1. személy:
   2. sformułuję
   1. egyes szám 3. személy:
   2. sformułuje
   1. lásd még:
  2. ująć
   perf
   1. egyes szám 1. személy:
   2. ujmę
   1. egyes szám 3. személy:
   2. ujmie
   1. lásd még:
megfogalmazás
 1. cselekvés
megfogalmaz
  1. stendere
   sténdere
  1. redigere
   redígere
 1. kérdést stb.
megfogalmaz2
megfogalmazhatatlan
  1. indefinibile
   indefiníbile
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása