COVID-19 Fight
Összesen 18 találat 8 szótárban. Részletek
megfontolásfn
  1. think
   USA: θɪ'ŋk UK: θɪŋk
  1. deliberation
   USA: dʌ·lɪ"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: dɪlɪbəreɪʃn
  1. considerations
   USA: kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·nz UK: kənsɪdəreɪʃnz
  1. consideration
   USA: kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kənsɪdəreɪʃn
  1. Ez nincs összhangban a kereskedelmi megfontolásokon alapuló hitelezési gyakorlattal.
    1. This is not in line with lending practices based on commercial considerations.
  1. cogitation
   USA: kɔ"ʤʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: kɔʤɪteɪʃn
megfontolás nélkülimn
  1. impulsive
   USA: ɪ"mpʌ'lsɪ·v UK: ɪmpʌlsɪv
előre megfontolásfn
  1. premeditation
   USA: priː·me"dʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: priːmedɪteɪʃn
ismételt megfontolásfn
  1. reconsideration
   USA: riː·kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: riːkənsɪdəreɪʃən
alapos megfontolás alapjánhsz
  1. advisedly
   USA: ʌ·dvaɪ'zʌ·dliː· UK: ədvaɪzɪdliː
alapos megfontolás utánkif
  1. after mature deliberation
   USA: æ'ftəː· mʌ·tyʊ'r dʌ·lɪ"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɑftər mətjʊər dɪlɪbəreɪʃn
hosszas megfontolás utánkif
  1. after much thought
   USA: æ'ftəː· mʌ'tʃ θɔː't UK: ɑftər mʌtʃ θɔːt
újabb megfontolás utánkif
  1. upon further consideration
   USA: ʌ·pɔ'n fəː'ðəː· kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: əpɔn fəːðər kənsɪdəreɪʃn
egész más természetű megfontolásokkif
  1. considerations of quite another order
   USA: kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·nz ʌ·v kwaɪ't ʌ·nʌ'ðəː· ɔː'rdəː· UK: kənsɪdəreɪʃnz ɔv kwaɪt ənʌðər ɔːdər
megfontolás1
  1. e Umsicht
   1. többes szám:
   2. Umsichten
   1. birtokos eset:
   2. Umsicht
  1. e Erwägung
   1. többes szám:
   2. Erwägungen
   1. birtokos eset:
   2. Erwägung
  1. Bedacht
   bə'daxt
megfontolásfn
megfontolás
megfontolás1
milyen megfontolásból?
megfontolás3
megfontolásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása