COVID-19 Fight
meggátoli
  1. prevent
   USA: priː·ve'nt UK: priːvent
  1. Erős gyengénlátása meggátolja abban, hogy vezessen.
    1. His very poor eyesight prevents him from driving.
  1. prevent from
   USA: priː·ve'nt fəː·m UK: priːvent frɔm
  1. preclude
   USA: priː·kluː'd UK: prɪkluːd
  1. inhibit
   USA: ɪ"nhɪ'bʌ·t UK: ɪnhɪbɪt
  1. incapacitate
   USA: ɪ"nkʌ·pæ'sʌ·teɪ"t UK: ɪnkəpæsɪteɪt
  1. hinder
   USA: hɪ'ndəː· UK: hɪndər
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. A partizánoknak sikerült meggátolni az ellenség előrehaladását.
    1. The partisans could check the enemy's advance.
  1. barred
   USA: bɔ'rd UK: bɑd
meggátolásfn
  1. prevention
   USA: priː·ve'nʃʌ·n UK: prɪvenʃn
  1. checking
   USA: tʃe'kɪ·ŋ UK: tʃekɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása