COVID-19 Fight
Összesen 49 találat 8 szótárban. Részletek
meghatározottmn
  1. stipulated
   USA: stɪ'pyʌ·leɪ"tʌ·d UK: stɪpjʊleɪtɪd
  1. limited
   USA: lɪ'mʌ·tʌ·d UK: lɪmɪtɪd
  1. determinate
   USA: dʌ·təː'mʌ·neɪ"t UK: dɪtəːmɪnət
  1. defined
   USA: dʌ·faɪ'nd UK: dɪfaɪnd
  1. allotted
   USA: ʌ·lɔ'tʌ·d UK: əlɔtɪd
(meg)határozott; biztosmn
  1. definite
   USA: de'fʌ·nʌ·t UK: defɪnət
meghatározott időközökbenkif
  1. at stated intervals
   USA: æ't steɪ'tʌ·d ɪ'nəː·vʌ·lz UK: ət steɪtɪd ɪntəvlz
meghatározott időpontbankif
  1. at a definite hour
   USA: æ't eɪ' de'fʌ·nʌ·t aʊ'r UK: ət eɪ defɪnət aʊər
meghatározott magatartásra kötelezés iránti kereseti kérelemkif
  1. equitable relief
   USA: e'kwʌ·tʌ·bʌ·l riː·liː'f UK: ekwɪtəbl rɪliːf
meghatározott munkafeladatfn
  1. rég stint
   USA: stɪ'nt UK: stɪnt
meghatározott napfn
  1. day
   USA: deɪ' UK: deɪ
meghatározott rendbenkif
  1. in a fixed order
   USA: ɪ'n eɪ' fɪ'kst ɔː'rdəː· UK: ɪn eɪ fɪkst ɔːdər
meghatározottságfn
  1. definiteness
   UK: defɪnətnes
meghatározott voltafn
  1. fixedness
   UK: fɪkstnes
előre meghatározotti
  1. predetermined
   USA: priː"diː·təː'mʌ·nd UK: priːdɪtəːmɪnd
közelebbről meghatározottmn
  1. specific
   USA: spʌ·sɪ'fɪ·k UK: spəsɪfɪk
nem meghatározottmn
  1. undefined
   USA: ʌ"ndʌ·faɪ'nd UK: ʌndɪfaɪnd
nem meghatározott/azonositottmn
  1. unidentified
   USA: ʌ"naɪ·de'ntʌ·faɪ"d UK: ʌnaɪdentɪfaɪd
vitorlaállással meghatározott menetirányfn
 1. hajó
  1. tack
   USA: tæ'k UK: tæk
nem meghatározott számúmn
  1. uncounted
   USA: ʌ"nkaʊ'ntʌ·d UK: ʌnkaʊntɪd
utca meghatározott szélességekif
  1. building line of a street
   USA: bɪ'ldɪ·ŋ laɪ'n ʌ·v eɪ' striː't UK: bɪldɪŋ laɪn ɔv eɪ striːt
matematikai görbékkel meghatározott vonalfn
a Finanszírozási Nyilatkozat kiegészítése - a Nyilatkozatban meghatározott célok, tevékenységek és várható költségek nagyobb arányú változását részletező, a szerződő felek által aláírt okmány. (PHARE)kif
  1. addendum to a Financing Memorandum
   USA: ʌ·de'dʌ·m tʌ· eɪ' faɪ·næ'nsɪ·ŋ me"məː·æ'ndʌ·m UK: ədendəm tuː eɪ faɪnænsɪŋ memərændəm
meghatározottmn
  1. bestimmt
   bə'ʃtɪmt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása