COVID-19 Fight
megpróbáltatásfn
  1. tribulation
   USA: trɪ"byʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: trɪbjʊleɪʃn
  1. trial
   USA: traɪ'l UK: traɪəl
  1. Isten őrzi a híveket a megpróbáltatások óráiban!
    1. God guard the faithful in the hour of our trial!
  1. stress
   USA: stre's UK: stres
  1. scourge
   USA: skəː'ʤ UK: skəːʤ
  1. racket
   USA: ræ'kʌ·t UK: rækɪt
  1. átv pinch
   USA: pɪ'ntʃ UK: pɪntʃ
  1. ordeal
   USA: ɔː·rdiː'l UK: ɔːdiːl
  1. hardship
   USA: hɔ'rdʃɪ"p UK: hɑdʃɪp
  1. cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
  1. affliction
   USA: ʌ·flɪ'kʃʌ·n UK: əflɪkʃn
megpróbáltatásokkal sújti
  1. rég bibl visit
   USA: vɪ'zʌ·t UK: vɪzɪt
súlyos megpróbáltatásokat átéltkif
  1. sorely tried
   USA: sɔː'rliː· traɪ'd UK: sɔːliː traɪd
sok megpróbáltatást átéltkif
  1. sorely tried
   USA: sɔː'rliː· traɪ'd UK: sɔːliː traɪd
rendkívüli módon jól bírta <betegséget, megpróbáltatást>kif
  1. she came through remarkably well
   USA: ʃiː' keɪ'm θruː' riː·mɔ'rkʌ·bliː· we'l UK: ʃiː keɪm θruː rɪmɑkəbliː wel
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása