COVID-19 Fight
Összesen 72 találat 9 szótárban. Részletek
megszálli
  1. put up
   USA: pʊ't ʌ'p UK: pʊt ʌp
  1. possess
   USA: pʌ·ze's UK: pəzes
  1. lodge
   USA: lɔ'ʤ UK: lɔʤ
  1. compass
   USA: kʌ'mpʌ·s UK: kʌmpəs
megszállásfn
  1. occupation
   USA: ɔ"kyʌ·peɪ'ʃʌ·n UK: ɔkjʊpeɪʃn
  1. Lengyelország német megszállása 1939 szeptemberében kezdődött.
    1. The occupation of Poland by the Germans started in 1939 September.
megszállófn
  1. invader
   USA: ɪ"nveɪ'dəː· UK: ɪnveɪdər
megszállottmn
  1. possessed
   USA: pʌ·ze'st UK: pəzest
  1. obsessive
   USA: ʌ·bse'sɪ·v UK: əbsesɪv
  1. obsessed
   USA: ʌ·bse'st UK: əbsest
  1. obsess
   USA: ʌ·bse's UK: əbses
  1. infatuated
   USA: ɪ"nfæ'tʃuː·eɪ"tʌ·d UK: ɪnfætʃʊeɪtɪd
  1. compulsive
   USA: kʌ·mpʌ'lsɪ·v UK: kəmpʌlsɪv
megszállottanhsz
  1. obsessively
   USA: ɔ·bse'sɪ·vliː· UK: əbsesɪvliː
megszállottja vminekkif
  1. have a subject on the brain
   USA: hæ'v eɪ' sʌ'bʤɪ·kt ɔ'n ðiː· breɪ'n UK: hæv eɪ səbʤekt ɔn ðiː breɪn
  1. fiend
   USA: fiː'nd UK: fiːnd
megszállottságfn
  1. possession
   USA: pʌ·ze'ʃʌ·n UK: pəzeʃn
  1. obsession
   USA: ʌ·bse'ʃʌ·n UK: əbseʃn
  1. compulsiveness
   UK: kəmpʌlsɪvnəs
megszáll vholkif
  1. put up
   USA: pʊ't ʌ'p UK: pʊt ʌp
elfoglal; megszálli
  1. occupy
   USA: ɔ'kyʌ·paɪ" UK: ɔkjʊpaɪ
mint egy megszállottkif
  1. like one possessed
   USA: laɪ'k hwʌ'n pʌ·ze'st UK: laɪk wʌn pəzest
  1. like one inspired
   USA: laɪ'k hwʌ'n ɪ"nspaɪ'əː·d UK: laɪk wʌn ɪnspaɪəd
  1. like a fury
   USA: laɪ'k eɪ' fyʊ'riː· UK: laɪk eɪ fjʊəriː
egy gondolat megszállottjakif
  1. possed with an idea
   UK: pɔsiːd wɪð ən aɪdɪə
  1. be obsessed with an idea
   USA: biː· ʌ·bse'st wʌ·ð ʌ·n aɪ·diː'ʌ· UK: biː əbsest wɪð ən aɪdɪə
vminek a megszállottjafn
  1. fiend
   USA: fiː'nd UK: fiːnd
megszálli
megszállásfn
  1. e Okkupation
   ɔkupa'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Okkupationen
   1. birtokos eset:
   2. Okkupation
  1. e Einkehr
   'aɪnkeːɐ
   1. többes szám:
   2. Einkehren
   1. birtokos eset:
   2. Einkehr
  1. e Besetzung
   bə'zɛtsʊŋ
   1. többes szám:
   2. Besetzungen
   1. birtokos eset:
   2. Besetzung
  1. e Besatzung
   bə'zatsʊŋ
   1. többes szám:
   2. Besatzungen
   1. birtokos eset:
   2. Besatzung
megszálló csapatfn
  1. e Besatzung
   bə'zatsʊŋ
   1. többes szám:
   2. Besatzungen
   1. birtokos eset:
   2. Besatzung
megszállottmn
  1. átv besessen
   bə'zɛsən
megszállottságfn
  1. Wahn
   'vaːn
megszáll vholkif
megszáll vholi
  1. logieren
   lo'ʒiːrən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása