Összesen 94 találat 9 szótárban. Részletek
megszünteti
  1. terminate
   USA: təː'mʌ·neɪ"t UK: təːmɪneɪt
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
  1. put an end
   USA: pʊ't ʌ·n e'nd UK: pʊt ən end
  1. lift
   USA: lɪ'ft UK: lɪft
  1. end
   USA: e'nd UK: end
  1. do away with
   USA: duː' ʌ·weɪ' wʌ·ð UK: duː əweɪ wɪð
  1. dissolve
   USA: dɪ"zɔ'lv UK: dɪzɔlv
  1. cease
   USA: siː's UK: siːs
  1. abrogate
   USA: æ'brʌ·geɪ"t UK: æbrəgeɪt
  1. abolish
   USA: ʌ·bɔ'lɪ"ʃ UK: əbɔlɪʃ
megszüntet/elpusztíti
  1. do away with
   USA: duː' ʌ·weɪ' wʌ·ð UK: duː əweɪ wɪð
megszüntetésfn
  1. stoppage
   USA: stɔ'pɪ·ʤ UK: stɔpɪʤ
 1. gazd
  1. liquidation
   USA: lɪ"kwʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: lɪkwɪdeɪʃn
  1. cessation
   USA: se"seɪ'ʃʌ·n UK: seseɪʃn
  1. annulment
   USA: æ'nʌ·lmʌ·nt UK: ənʌlmənt
 2. tört
  1. US abolition
   USA: æ"bʌ·lɪ'ʃʌ·n UK: æbəlɪʃn
megszüntetés, kizárás, eltávolitásfn
  1. elimination
   USA: ʌ·lɪ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ɪlɪmɪneɪʃn
blokádot megszünteti
  1. raise the blockade
   USA: reɪ'z ðiː· blɔ"keɪ'd UK: reɪz ðiː blɔkeɪd
cenzúrát megszünteti
  1. biz unmuzzle
   UK: ʌnmʌzl
dugulást megszünteti
  1. unstop
   UK: ʌnstɔp
fokozatos megszüntetésfn
  1. phaseout
   USA: feɪ'zaʊ"t UK: feɪzaʊt
csatolás megszüntetésefn
  1. decoupling
   USA: diː·kʌ'plɪ·ŋ
életközösség megszüntetésekif
  1. legal separation
   USA: liː'gʌ·l se"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: liːgl sepəreɪʃn
  1. judicial separation
   USA: ʤuː·dɪ'ʃʌ·l se"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ʤuːdɪʃl sepəreɪʃn
gerjesztés megszüntetésefn
korlátozást megszüntetnii
  1. lift controls
   USA: lɪ'ft kʌ·ntroʊ'lz UK: lɪft kəntroʊlz
egy időre megszünteti
  1. respite
   USA: re'spɪ"t UK: respaɪt
egy vonatjáratot megszüntetkif
  1. take off a train
   USA: teɪ'k ɔː'f eɪ' treɪ'n UK: teɪk ɔf eɪ treɪn
megszünteti
  1. céget liquidieren
   likvi'diːrən
megszünteti
megszüntetésfn
  1. r Einzug
   'aɪntsuːk
   1. birtokos eset:
   2. Einzugs
  1. e Einstellung
   'aɪnʃtɛlʊŋ
  1. e Beseitigung
   bə'zaɪtɪgʊŋ
megszüntet, gátat veti
  1. bannen
   'banən
megszünteti a hibátkif
  1. den Fehler beseitigen
   'deːn 'feːlɐ bə'zaɪtɪgən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása