Összesen 20 találat 6 szótárban. Részletek
megszilárduli
 1. gazd pénz
  1. stiffen
   USA: stɪ'fʌ·n UK: stɪfn
  1. solidify
   USA: sʌ·lɪ'dʌ·faɪ" UK: səlɪdɪfaɪ
  1. settle
   USA: se'tʌ·l UK: setl
 2. gazd
  1. improve
   USA: ɪ"mpruː'v UK: ɪmpruːv
  1. firm
   USA: fəː'm UK: fəːm
  1. consolidate
   USA: kʌ·nsɔ'lʌ·deɪ"t UK: kənsɔlɪdeɪt
  1. congeal
   USA: kʌ·nʤiː'l UK: kənʤiːl
  1. concrete
   USA: kɔ'nkriː·t UK: kɔŋkriːt
  1. become solid
   USA: bɪ·kʌ'm sɔ'lʌ·d UK: bɪkʌm sɔlɪd
megszilárdulásfn
  1. solidification
   UK: səlɪdɪfɪkeɪʃn
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. congelation
   UK: kɔnʤɪleɪʃən
megszilárdult anyagfn
  1. congelation
   UK: kɔnʤɪleɪʃən
felöntés (dobozok, tartályok, transzformátorok stb. feltöltése bizonyos folyékony anyaggal ami utána megszilárdulhat, főleg elektromos területen használatos szó)fn
  1. potting
   UK: pɔtɪŋ
megszilárduli
  1. versteifen
   fɛɐ'ʃtaɪfən
  1. versteifen (s.)
   fɛɐ'ʃtaɪfən 'ɛs
  1. stabilisieren
   ʃtabili'ziːrən
  1. konsolidieren
   kɔnzoli'diːrən
megszilárdulásfn
  1. e Festigung
   'fɛstɪgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Festigungen
   1. birtokos eset:
   2. Festigung
megszilárduli
megszilárdulnincs
 1. pl. jellemben
  1. rapprendersi
   rappréndersi
  1. prendere
   préndere
  1. ligare
   elav.
 2. meggyőződésben stb.
  1. confermarsi
   amiben: in
megszilárdultmn
megszilárdult ömleny / ömledékfn
lecsurgott és megszilárdult gyertyaviasznincs
lefolyt és megszilárdult lávanincs
  1. szicília sciara
megszilárdulatlannincs
nem megszilárdultnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása