COVID-19 Fight
Összesen 27 találat 8 szótárban. Részletek
megszoríti
  1. tighten
   USA: taɪ'tʌ·n UK: taɪtn
  1. rég straiten
   UK: streɪtn
  1. stint
   USA: stɪ'nt UK: stɪnt
  1. screw
   USA: skruː' UK: skruː
  1. restrict
   USA: riː·strɪ'kt UK: rɪstrɪkt
  1. put to
   USA: pʊ't tʌ· UK: pʊt tuː
  1. put on
   USA: pʊ't ɔ'n UK: pʊt ɔn
  1. pinch
   USA: pɪ'ntʃ UK: pɪntʃ
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. limit
   USA: lɪ'mʌ·t UK: lɪmɪt
  1. confine
   USA: kʌ·nfaɪ'n UK: kɔnfaɪn
megszorításfn
  1. stringency
   USA: strɪ'nʤʌ·nsiː· UK: strɪnʤənsiː
  1. stipulation
   USA: stɪ"pyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: stɪpjʊleɪʃn
  1. stint
   USA: stɪ'nt UK: stɪnt
  1. squeeze
   USA: skwiː'z UK: skwiːz
 1. jog
  1. saving
   USA: seɪ'vɪ·ŋ UK: seɪvɪŋ
  1. restriction
   USA: riː·strɪ'kʃʌ·n UK: rɪstrɪkʃn
  1. restraint
   USA: riː·streɪ'nt UK: rɪstreɪnt
  1. biz US crunch
   USA: krʌ'ntʃ UK: krʌntʃ
 2. nyelv
  1. constraint
   USA: kʌ·nstreɪ'nt UK: kənstreɪnt
megszorításokfn
  1. austerity
   USA: ɔː"ste'rʌ·tiː· UK: ɔːsterɪtiː
megszoríti
  1. pressen
   'prɛsən
  1. engen
   'ɛŋən
megszorításfn
  1. átv e Einschränkung
   1. többes szám:
   2. Einschränkungen
   1. birtokos eset:
   2. Einschränkung
megszoríti
 1. kiadásokat
  1. átv limiter
megszorítja a nadrágszíjatkif
megszorításnincs
 1. költségvetési
  1. w budżecie cięcie
megszorítnincs
 1. pl. költségeket
  1. átv ált tirare
  1. stringere
   stríngere
 2. gazd
  1. restringere
   restríngere
megszorításnincs
megszorításfn
 1. gazd
 2. gazd
 3. gazd
megszorításokon alapuló politikanincs
megszorítónincs
 1. intézkedés
 2. intézkedés
megszorítómn
 1. pl. költségeket
  1. átv ált tirante
megszorító intézkedésnincs
megszorításnincs
  1. korlátozást/megszorítást elrendel
    1. налага ~
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása