COVID-19 Fight
megterhelésfn
  1. strain
   USA: streɪ'n UK: streɪn
 1. koh
  1. loading
   USA: loʊ'dɪ·ŋ UK: loʊdɪŋ
  1. imposition
   USA: ɪ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɪmpəzɪʃn
  1. handicap
   USA: hæ'ndiː·kæ"p UK: hændɪkæp
  1. encumbrance
   UK: ɪnkʌmbrəns
  1. debit entry
   USA: de'bɪ"t e'ntriː· UK: debɪt entriː
  1. burden
   USA: bəː'dʌ·n UK: bəːdn
jelzáloggal megterhelésfn
  1. hypothecation
   UK: haɪpɔθɪkeɪʃən
nagy megterhelést jelent vki számárai
  1. be a great expense to sy
   USA: biː· eɪ' greɪ't ɪ·kspe'ns tʌ· saɪ'
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása