COVID-19 Fight
Összesen 57 találat 9 szótárban. Részletek
megvalósíti
  1. work out
   USA: wəː'k aʊ't UK: wəːk aʊt
  1. realize
   USA: riː'ʌ·laɪ"z UK: rɪəlaɪz
  1. put through
   USA: pʊ't θruː' UK: pʊt θruː
  1. put into practical
   USA: pʊ't ɪ"ntʌ· præ'ktʌ·kʌ·l UK: pʊt ɪntuː præktɪkl
  1. materialize
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·laɪ"z UK: mətɪərɪəlaɪz
  1. implement
   USA: ɪ'mplʌ·mʌ·nt UK: ɪmplɪment
  1. A kormány jövőre változásokat fog megvalósítani az egészségügyi rendszerben.
    1. The government will implement changes in the national health system next year.
  2. A tervezett menetrend szerint végrehajtottuk a projektet.
    1. We implemented the project according to the planned schedule.
  1. follow out
   USA: fɔ'loʊ· aʊ't UK: fɔloʊ aʊt
  1. execute
   USA: e'ksʌ·kyuː"t UK: eksɪkjuːt
  1. effectuate
   USA: ʌ·fe'ktʃuː·eɪ"t UK: ɪfektjʊeɪt
  1. effect
   USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
  1. bring into effect
   USA: brɪ'ŋ ɪ"ntʌ· iː'fe·kt UK: brɪŋ ɪntuː ɪfekt
  1. attain
   USA: ʌ·teɪ'n UK: əteɪn
  1. actualize
   USA: æ'ktʃʌ·wʌ·laɪ"z UK: æktjʊəlaɪz
  1. achieve
   USA: ʌ·tʃiː'v UK: ətʃiːv
  1. accomplish
   USA: ʌ·kɔ'mplɪ·ʃ UK: əkʌmplɪʃ
megvalósításfn
  1. realization
   USA: riː'lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: rɪəlaɪzeɪʃn
  1. execution
   USA: e"ksʌ·kyuː'ʃʌ·n UK: eksɪkjuːʃn
megvalósíthatómn
  1. workable
   USA: wəː'kʌ·bʌ·l UK: wəːkəbl
  1. realizable
   USA: riː"ʌ·laɪ'zʌ·bʌ·l UK: rɪəlaɪzəbl
  1. practical
   USA: præ'ktʌ·kʌ·l UK: præktɪkl
  1. practicable
   USA: præ'ktʌ·kʌ·bʌ·l UK: præktɪkəbl
  1. manageable
   USA: mæ'nɪ·ʤʌ·bʌ·l UK: mænɪʤəbl
  1. feasible
   USA: fiː'zʌ·bʌ·l UK: fiːzəbl
  1. A terv új vasútvonalak építéséről keresztülvihetőnek hangzik.
    1. The plan to build new railway lines certainly sounds feasible.
  1. attainable
   USA: ʌ·teɪ'nʌ·bʌ·l UK: ətaɪnəbl
  1. achievable
   USA: ʌ·tʃiː'vʌ·bʌ·l UK: ətʃiːvəbl
megvalósíthatóanhsz
  1. feasibly
   USA: fiː'zʌ·bliː· UK: fiːzəbliː
megvalósíthatóságfn
  1. átv viability
   USA: vaɪ·ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: vaɪəbɪlɪtiː
  1. practicability
   UK: præktɪkəbɪlɪtiː
  1. manageability
   UK: mænɪʤəbɪlɪtiː
  1. feasibility
   USA: fiː"zʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: fiːzəbɪlɪtiː
megvalósíthatósági tanulmányfn
  1. feasibility study
   USA: fiː"zʌ·bɪ'lʌ·tiː· stʌ'diː· UK: fiːzəbɪlɪtiː stʌdiː
megvalósít, létrehozi
  1. implement
   USA: ɪ'mplʌ·mʌ·nt UK: ɪmplɪment
megvalósít vmiti
  1. follow through
   USA: fɔ'loʊ· θruː' UK: fɔloʊ θruː
  1. follow out
   USA: fɔ'loʊ· aʊ't UK: fɔloʊ aʊt
látszólagos tárkezelést megvalósító operációs rendszerkif
  1. virtual storage
   USA: vəː'tʃuː·ʌ·l stɔː'rʌ·ʤ UK: vəːtʃʊəl stɔːrɪʤ
tanulmányok - A Phare igen sokféle tanulmány - így pl. beruházás-előkészítő, piackutatási, piacelemző, megvalósíthatósági, stb - elkészítéséhez nyújt támogatást. (PHARE)fn
  1. studies
   USA: stʌ'diː·z UK: stʌdɪz
regionális program - Három vagy több partnerországot felölelő, közös célok jegyében fogant, közös tevékenységgel megvalósítandó programok elnevezése. Ld. még (PHARE)kif
  1. regional programme
   USA: riː'ʤʌ·nʌ·l proʊ'græ"m UK: riːʤənl proʊgræm
megvalósításfn
megvalósíthatómn
  1. realisierbar
   reali'ziːɐbaːɐ
megvalósítottakif
  1. er brachte es zuwege
   'eːɐ 'braxtə 'ɛs tsu'veːgə
megvalósításfn
 1. tervé
megvalósíthatóságfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása