Összesen 8 találat 6 szótárban. Részletek
megvalósulásfn
  1. realization
   USA: riː'lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: rɪəlaɪzeɪʃn
  1. materialization
   UK: mətɪərɪəlaɪzeɪʃn
  1. fulfilment
   UK: fʊlfɪlmənt
  1. fruition
   USA: fruː·ɪ'ʃʌ·n UK: fruːɪʃn
  1. effect
   USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
  1. Ez a határozat 2009. november 1-jén lép hatályba.
    1. This decision shall take effect on 1 November 2009.
megvalósulásfn
  1. s Zustandekommen
   1. birtokos eset:
   2. Zustandekommens
megvalósulásfn
jelenség lejátszódása, megvalósulásanincs
előkészített bűntény megvalósulását megakadályozó magatartásnincs
bűntény összes elemének megvalósulásanincs
megvalósulásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása