COVID-19 Fight
Összesen 59 találat 9 szótárban. Részletek
megvilágítfn
  1. átv light
   USA: laɪ't UK: laɪt
  1. irradiate
   USA: ɪ·reɪ'diː·eɪ"t UK: ɪreɪdɪeɪt
  1. illuminate
   USA: ɪ"luː'mʌ·neɪ"t UK: ɪluːmɪneɪt
  1. flash
   USA: flæ'ʃ UK: flæʃ
 1. fényk
  1. expose
   USA: ɪ·kspoʊ'z UK: ɪkspoʊz
  1. irod enlighten
   USA: e·nlaɪ'tʌ·n UK: ɪnlaɪtn
  1. irod beacon
   USA: biː'kʌ·n UK: biːkən
megvilágításfn
  1. lighting
   USA: laɪ'tɪ·ŋ UK: laɪtɪŋ
  1. light
   USA: laɪ't UK: laɪt
  1. irradiation
   USA: ɪ·reɪ"diː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪreɪdɪeɪʃən
  1. exposition
   USA: e"kspʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ekspəzɪʃn
  1. aspect
   USA: æ'spe"kt UK: æspekt
megvilágítási időfn
 1. fényk
  1. time
   USA: taɪ'm UK: taɪm
  1. exposure
   USA: ɪ·kspoʊ'ʒəː· UK: ɪkspoʊʒər
megvilágítás (növ)kif
  1. lighting (artificial)
   USA: laɪ'tɪ·ŋ ɔ"rtʌ·fɪ'ʃʌ·l UK: laɪtɪŋ ɑtɪfɪʃl
  1. illumination
   USA: ɪ"luː"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ɪluːmɪneɪʃn
megvilágítatlanmn
 1. fényk
  1. unexposed
   UK: ʌnɪkspoʊzd
megvilágít, kivilágíti
  1. illuminate
   USA: ɪ"luː'mʌ·neɪ"t UK: ɪluːmɪneɪt
megvilágítómn
  1. illustrative
   USA: ɪ"lʌ'strʌ·tɪ·v UK: ɪləstrətɪv
elülső megvilágításfn
hátsó megvilágításfn
  1. backlight
   USA: bæ'klaɪ"t UK: bæklaɪt
homlok megvilágításfn
éles megvilágításba helyezi
  1. highlight
   USA: haɪ'laɪ"t UK: haɪlaɪt
új megvilágításba helyezkif
  1. throw new light upon
   USA: θroʊ' nyuː' laɪ't ʌ·pɔ'n UK: θroʊ njuː laɪt əpɔn
új megvilágításba helyez vmiti
jól megvilágítottmn
  1. ritk lightsome
   UK: laɪtsəm
  1. light
   USA: laɪ't UK: laɪt
legjobban megvilágított részkif
  1. high lights
   USA: haɪ' laɪ'ts UK: haɪ laɪts
megvilágíti
  1. verdeutlichen
   fɛɐ'dɔʏtlɪçən
  1. rég lichten
  1. átv erhellen
   ɛɐ'hɛlən
  1. belichten
   bə'lɪçtən
megvilágításfn
  1. s Licht
   'lɪçt
   1. többes szám:
   2. Lichte
   1. birtokos eset:
   2. Lichtes
   3. Lichts
  1. e Beleuchtung
   bə'lɔʏçtʊŋ
   1. többes szám:
   2. Beleuchtungen
   1. birtokos eset:
   2. Beleuchtung
  1. e Aufklärung
   1. többes szám:
   2. Aufklärungen
   1. birtokos eset:
   2. Aufklärung
megvilágítatlanmn
megvilágításfn
 1. kérdésé
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása