COVID-19 Fight
(meg)vizsgáli
  1. investigate
   USA: ɪ"nve'stʌ·geɪ"t UK: ɪnvestɪgeɪt
  1. examine
   USA: ɪ·gzæ'mʌ·n UK: ɪgzæmɪn
megvizsgáli
  1. biz vet
   USA: ve't UK: vet
  1. try
   USA: traɪ' UK: traɪ
  1. test
   USA: te'st UK: test
  1. sit on
   USA: sɪ't ɔ'n UK: sɪt ɔn
  1. sift
   USA: sɪ'ft UK: sɪft
  1. see into
   USA: siː' ɪ"ntʌ· UK: siː ɪntuː
  1. search
   USA: səː'tʃ UK: səːtʃ
 1. orv
  1. probe
   USA: proʊ'b UK: proʊb
  1. look into
   USA: lʊ'k ɪ"ntʌ· UK: lʊk ɪntuː
  1. look at
   USA: lʊ'k æ't UK: lʊk ət
  1. investigate
   USA: ɪ"nve'stʌ·geɪ"t UK: ɪnvestɪgeɪt
  1. A rendőrség megvizsgálja a bűncselekmény helyszínét.
    1. The police are investigating the crime scene.
  2. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
    1. The police are investigating the circumstances surrounding the crash.
  3. Ebben a történetben Poirot egy idős milliomos meggyilkolásának ügyében nyomoz.
    1. In this story Poirot investigates the murder of an elderly millionaire.
  1. inspect
   USA: ɪ"nspe'kt UK: ɪnspekt
  1. explore
   USA: ɪ·ksplɔː'r UK: ɪksplɔːr
  1. examine
   USA: ɪ·gzæ'mʌ·n UK: ɪgzæmɪn
  1. check on
   USA: tʃe'k ɔ'n UK: tʃek ɔn
  1. audit
   USA: ɔː'dʌ·t UK: ɔːdɪt
megvizsgál vmiti
  1. sit upon
   USA: sɪ't ʌ·pɔ'n UK: sɪt əpɔn
  1. sit on
   USA: sɪ't ɔ'n UK: sɪt ɔn
megvizsgálhatatlanmn
  1. untestable
   UK: ʌntestəbl
megvizsgálhatómn
  1. triable
   UK: traɪəbl
megvizsgáltmn
  1. vetted
   USA: ve'tʌ·d UK: vetɪd
megvizsgáltatja magátkif
  1. have oneself examined
   USA: hæ'v wʌ"nse'lf ɪ·gzæ'mʌ·nd UK: hæv wʌnself ɪgzæmɪnd
megvizsgálásfn
 1. geol
  1. proving
   USA: pruː'vɪ·ŋ UK: pruːvɪŋ
  1. checking
   USA: tʃe'kɪ·ŋ UK: tʃekɪŋ
alaposan megvizsgáli
  1. scrutinize
   USA: skruː'tʌ·naɪ"z UK: skruːtɪnaɪz
kopogtatással megvizsgáli
 1. gép vasút
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
mindent megvizsgálkif
  1. catch all
   USA: kæ'tʃ ɔː'l UK: kætʃ ɔːl
tüzetesen megvizsgáli
  1. scrutinize
   USA: skruː'tʌ·naɪ"z UK: skruːtɪnaɪz
újra megvizsgáli
  1. re-examine
   USA: riː·e·gzæ'mʌ·n
cenzor; megvizsgál, cenzúrázi
  1. censor
   USA: se'nsəː· UK: sensər
közelebbről megvizsgálvakif
  1. on closer examination
   USA: ɔ'n kloʊ'zəː· ɪ·gzæ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ɔn kloʊzə ɪgzæmɪneɪʃn
alapos megvizsgálásfn
  1. scrutiny
   USA: skruː'tʌ·niː· UK: skruːtɪniː
gondos megvizsgálásfn
  1. scanning
   USA: skæ'nɪ·ŋ UK: skænɪŋ
ismételt megvizsgálásfn
  1. reconsideration
   USA: riː·kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: riːkənsɪdəreɪʃən
tüzetes megvizsgálásfn
  1. run-down
   USA: rʌ'ndaʊ"n UK: rʌndaʊn
átnéz, átfut, megvizsgáli
  1. look over
   USA: lʊ'k oʊ'vəː· UK: lʊk oʊvər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása