melegfn
  1. warmth
   USA: wɔː'rmθ UK: wɔːmθ
  1. warm
   USA: wɔː'rm UK: wɔːm
  1. thermal
   USA: θəː'mʌ·l UK: θəːml
  1. rich
   USA: rɪ'tʃ UK: rɪtʃ
  1. poovey
   USA: puː'viː·
  1. mellow
   USA: me'loʊ· UK: meloʊ
  1. biz gay
   USA: geɪ' UK: geɪ
  1. faggot
   USA: fæ'gʌ·t UK: fægət
  1. fag
   USA: fæ'g UK: fæg
  1. cordial
   USA: kɔː'rʤʌ·l UK: kɔːdɪəl
  1. campy
   USA: kæ'mpiː·
  1. camp
   USA: kæ'mp UK: kæmp
meleg borogatásfn
 1. orv
  1. fomentation
   UK: foʊmenteɪʃn
meleg fogadtatásfn
  1. cordiality
   UK: kɔːdɪælɪtiː
meleg fogadtatásban részesítkif
  1. give warm welcome
   USA: gɪ'v wɔː'rm we'lkʌ·m UK: gɪv wɔːm welkəm
  1. give sy warm welcome
   USA: gɪ'v saɪ' wɔː'rm we'lkʌ·m
meleg fészekmn
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
meleg olvasztott sajtos pirítóskif
  1. welsh rabbit
   USA: we'lʃ ræ'bɪ"t UK: welʃ ræbɪt
meleg otthoni
  1. nest
   USA: ne'st UK: nest
meleg talpbélésfn
  1. sock
   USA: sɔ'k UK: sɔk
meleg (van)kif
  1. be warm
   USA: biː· wɔː'rm UK: biː wɔːm
meleg vízkif
  1. hot water
   USA: hɔ't wɔː'təː· UK: hɔt wɔːtər
meleg és párásmn
  1. muggy
   USA: mʌ'giː· UK: mʌgiː
meleg északi szélfn
  1. berg wind
   USA: bəː'g wɪ'nd UK: bəːg wɪnd
melegediki
  1. átv warm
   USA: wɔː'rm UK: wɔːm
melegem vankif
  1. i'm hot
   USA: ɪ'm hɔ't
  1. i feel hot
   USA: aɪ' fiː'l hɔ't UK: aɪ fiːl hɔt
melegenhsz
  1. cordially
   USA: kɔː'rʤʌ·liː· UK: kɔːdɪəliː
melegen tartkif
  1. keep warm
   USA: kiː'p wɔː'rm UK: kiːp wɔːm
melegen öltözzélkif
  1. cover yourself up well
   USA: kʌ'vəː· yɔː'rse·lf ʌ'p we'l UK: kʌvər jɔːself ʌp wel
melegháborúfn
  1. shooting war
   USA: ʃuː'tɪ·ŋ wɔː'r UK: ʃuːtɪŋ wɔːr
melegházfn
  1. potting shed
   UK: pɔtɪŋ ʃed
  1. orangery
   UK: ɔrɪnʤəriː
  1. hothouse
   USA: hɔ'thaʊ"s UK: hɔthaʊs
  1. greenhouse
   USA: griː'nhaʊ"s UK: griːnhaʊs
  1. greenery
   USA: griː'nəː·iː· UK: griːnəriː
 1. kert
  1. glasshouse
   UK: glɑshaʊs
 2. kert
  1. glass
   USA: glæ's UK: glɑs
 3. gazd
  1. conservatory
   USA: kʌ·nsəː'vʌ·tɔː·riː· UK: kənsəːvətriː
melegházi növényfn
  1. hothouse plant
   USA: hɔ'thaʊ"s plæ'nt UK: hɔthaʊs plɑnt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása