COVID-19 Fight
Összesen 28 találat 6 szótárban. Részletek
mellékesmn
  1. subsidiary
   USA: sʌ·bsɪ'diː·e"riː· UK: səbsɪdɪəriː
  1. side
   USA: saɪ'd UK: saɪd
  1. perquisite
   USA: pəː'kwʌ·zʌ·t UK: pəːkwɪzɪt
  1. biz perks
   USA: pəː'ks UK: pəːks
  1. no object
   USA: noʊ' ʌ·bʤe'kt UK: noʊ ɔbʤɪkt
  1. marginal
   USA: mɔ'rʤʌ·nʌ·l UK: mɑʤɪnl
  1. incidental
   USA: ɪ"nsʌ·de'ntʌ·l UK: ɪnsɪdentl
  1. bye
   USA: baɪ' UK: baɪ
  1. by
   USA: baɪ' UK: baɪ
  1. ancillary
   USA: æ'nsʌ·le"riː· UK: ænsɪləriː
mellékeseményfn
  1. side-show
   USA: saɪ'dʃoʊ" UK: saɪdʃoʊ
  1. episode
   USA: e'pʌ·soʊ"d UK: epɪsoʊd
  1. byplay
   UK: baɪpleɪ
  1. by-play
   UK: baɪpleɪ
mellékesenhsz
  1. obiter
   UK: ɔbɪtə
  1. incidentally
   USA: ɪ"nsʌ·de'ntliː· UK: ɪnsɪdentəliː
  1. in passing
   USA: ɪ'n pæ'sɪ·ŋ UK: ɪn pɑsɪŋ
  1. episodically
   UK: epɪsɔdɪkliː
  1. casually
   USA: kæ'ʒwʌ·liː· UK: kæʒʊəliː
  1. as an aside
   USA: e'z ʌ·n ʌ·saɪ'd UK: əz ən əsaɪd
mellékesen keresfn
  1. moonlighting
   USA: muː'nlaɪ"tɪ·ŋ UK: muːnlaɪtɪŋ
mellékesen megjegyezvehsz
  1. incidentally
   USA: ɪ"nsʌ·de'ntliː· UK: ɪnsɪdentəliː
mellékesen odavetettfn
  1. throwaway
   USA: θroʊ'ʌ·weɪ" UK: θroʊəweɪ
mellékes/esetlegesmn
  1. adventitious
   UK: ædventɪʃəs
mellékes haszonfn
  1. átv spin-off
   USA: spɪ'nɔː"f UK: spɪnɔːf
mellékességfn
  1. immateriality
   UK: ɪmətɪərɪælɪtiː
mellékesfn
  1. e Staffage
   ʃta'faːʒə
   1. többes szám:
   2. Staffagen
   1. birtokos eset:
   2. Staffage
mellékesenhsz
  1. Nebenbei
   neːbən'baɪ
mellékesen...nincs
mellékesnincs
 1. esemény, jelenség valamely nagyobb folyamatban
  1. episodico
   tsz: -ci episódico
mellékesfn
mellékesenhsz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása