COVID-19 Fight
Összesen 258 találat 13 szótárban. Részletek
mentefn
  1. pelisse
   UK: peliːs
mentegeti
  1. salve
   USA: sɔ'v UK: sælv
  1. palliate
   UK: pælɪeɪt
mentegetésfn
  1. palliation
   UK: pælɪeɪʃn
  1. extenuation
   UK: ɪkstenjʊeɪʃn
mentegetőfn
  1. apologist
   USA: ʌ·pɔ'lʌ·ʤʌ·st UK: əpɔləʤɪst
mentegetődziki
  1. extenuate
   USA: ɪ·kste'nyuː·eɪ"t UK: ɪkstenjʊeɪt
  1. apologize
   USA: ʌ·pɔ'lʌ·ʤaɪ"z UK: əpɔləʤaɪz
  1. apologise for
   UK: əpɔləndeɪz fəː
mentegetődzőmn
  1. deprecatory
   UK: deprɪkətəriː
mentegetőzésfn
  1. apology
   USA: ʌ·pɔ'lʌ·ʤiː· UK: əpɔləʤiː
mentelmi jogkif
  1. right of immunity
   USA: raɪ't ʌ·v ɪ"myuː'nʌ·tiː· UK: raɪt ɔv ɪmjuːnɪtiː
-mentesmn
  1. összet proof
   USA: pruː'f UK: pruːf
ment(es)mn
  1. devoid
   USA: dɪ·vɔɪ'd UK: dɪvɔɪd
mentesmn
  1. void
   USA: vɔɪ'd UK: vɔɪd
  1. untinged
   UK: ʌntɪnʤd
  1. quit
   USA: kwɪ't UK: kwɪt
  1. immune
   USA: ɪ"myuː'n UK: ɪmjuːn
  1. free
   USA: friː' UK: friː
  1. exempt
   USA: ɪ·gze'mpt UK: ɪgzempt
  1. devoid
   USA: dɪ·vɔɪ'd UK: dɪvɔɪd
mentesíti
  1. exonerate
   USA: ɪ·gzɔ'nəː·eɪ"t UK: ɪgzɔnəreɪt
  1. exempt
   USA: ɪ·gze'mpt UK: ɪgzempt
  1. decontaminate
   USA: diː·kʌ·ntæ'mʌ·neɪ"t UK: diːkəntæmɪneɪt
mentesítésfn
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
  1. immunization
   USA: ɪ"myuː·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: ɪmjʊnaɪzeɪʃn
  1. exoneration
   USA: ɪ·gzɔ·nəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪgzɔnəreɪʃn
  1. exemption
   USA: ɪ·gze'mʃʌ·n UK: ɪgzempʃn
mentesít (EU)i
  1. relieve
   USA: riː·liː'v UK: rɪliːv
mentesítő vonatfn
  1. relief train
   USA: riː·liː'f treɪ'n UK: rɪliːf treɪn
mentesít (PHARE)kif
  1. (to) relieve
   USA: tʌ· riː·liː'v UK: tuː rɪliːv
mentesít vkit vmi alóli
mentességfn
  1. immunity
   USA: ɪ"myuː'nʌ·tiː· UK: ɪmjuːnɪtiː
  1. freedom
   USA: friː'dʌ·m UK: friːdəm
 1. jog tört
  1. franchise
   USA: fræ'ntʃaɪ"z UK: fræntʃaɪz
  1. exemption
   USA: ɪ·gze'mʃʌ·n UK: ɪgzempʃn
mentességet élvezőfn
  1. exempt
   USA: ɪ·gze'mpt UK: ɪgzempt
mentesülésfn
  1. acquittance
   UK: əkwɪtns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása