COVID-19 Fight
Összesen 125 találat 13 szótárban.
mesefn
  1. biz yarn
   USA: yɔ'rn UK: jɑn
  1. tale
   USA: teɪ'l UK: teɪl
  1. biz story
   USA: stɔː'riː· UK: stɔːriː
 1. átv
  1. szl romance
   USA: roʊ'mæ·ns UK: roʊmæns
  1. fable
   USA: feɪ'bʌ·l UK: feɪbl
mese az egész!kif
  1. that's all bunkum!
   UK: ðəts ɔːl bʌŋkəm
mesebelimn
  1. legendary
   USA: le'ʤʌ·nde"riː· UK: leʤəndriː
  1. fabled
   USA: feɪ'bʌ·ld UK: feɪbld
mesebeszédkif
  1. old wives' tale
   USA: oʊ'ld waɪ'vz teɪ'l UK: oʊld waɪvz teɪl
  1. fudge
   USA: fʌ'ʤ UK: fʌʤ
  1. biz fiddle
   USA: fɪ'dʌ·l UK: fɪdl
  1. fable
   USA: feɪ'bʌ·l UK: feɪbl
  1. biz drivel
   USA: drɪ'vʌ·l UK: drɪvl
mese/gyerek beszédfn
mese habbalfn
  1. malarkey
   USA: mʌ·lɔ'rkiː·
meseírófn
  1. fabulist
   UK: fæbjʊlɪst
mesekönyvfn
  1. story-book
   USA: stɔː'riː·bʊ"k UK: stɔːriːbʊk
mesemondófn
  1. storyteller
   USA: stɔː'riː·te"ləː· UK: stɔːrɪtelər
  1. story-teller
   USA: stɔː'riː·te"ləː· UK: stɔːrɪtelər
  1. narrator
   USA: ne'reɪ·təː· UK: nəreɪtər
meseszövésfn
 1. szính
  1. intrigue
   USA: ɪ"ntriː'g UK: ɪntriːg
mesevilágfn
  1. fable
   USA: feɪ'bʌ·l UK: feɪbl
  1. dreamland
   USA: driː'mlæ"nd UK: driːmlænd
esti mesefn
  1. evening tale
   USA: iː'vnɪ·ŋ teɪ'l UK: iːvnɪŋ teɪl
történet, mesefn
  1. tale
   USA: teɪ'l UK: teɪl
  1. story
   USA: stɔː'riː· UK: stɔːriː
ez csak mese habbalkif
  1. that's all gammon and spinach
   UK: ðəts ɔːl gæmən ənd spɪnɪʤ
meséli
  1. biz yarn
   USA: yɔ'rn UK: jɑn
  1. tell about
   USA: te'l ʌ·baʊ't UK: tel əbaʊt
meséld ezt az öreganyádnakkif
  1. tell that to the horse marines
   USA: te'l ðʌ·t tʌ· ðiː· hɔː'rs məː·iː'nz UK: tel ðət tuː ðiː hɔːs məriːnz
meséld ezt másnak!kif
  1. tell me another!
   USA: te'l miː' ʌ·nʌ'ðəː· UK: tel miː ənʌðər
mesésmn
  1. fabulous
   USA: fæ'byʌ·lʌ·s UK: fæbjʊləs
mesésenhsz
  1. fabulously
   USA: fæ'byuː·lʌ·sliː· UK: fæbjʊləsliː
mesés vagyonkif
  1. fabulous wealth
   USA: fæ'byʌ·lʌ·s we'lθ UK: fæbjʊləs welθ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása