COVID-19 Fight
Összesen 497 találat 18 szótárban.
metalimnionfn
metamorfózisfn
  1. metamorphosis, metamorphoses
   UK: metəmɔːfəsɪs metəmɔːfoʊzɪz
metanolfn
  1. methanol
   USA: me'θʌ·nɔ"l
metapszichikafn
  1. metaphysics
   USA: me"tʌ·fɪ'zɪ·ks UK: metəfɪzɪks
metastabilmn
metastabilismn
meta-ügyletkif
  1. joint business
   USA: ʤɔɪ'nt bɪ'znʌ·s UK: ʤɔɪnt bɪznəs
métajátékfn
  1. rounders
   UK: raʊndəz
metánfn
  1. methane
   USA: me'θeɪ"n UK: miːθeɪn
metánképződésfn
metaforafn
  1. e Metapher
   me'tafɐ
   1. többes szám:
   2. Metaphern
   1. birtokos eset:
   2. Metapher
metafizikafn
metafizikaimn
metaforafn
metamorfózisfn
metánfn
metaforanincs
metabolizálnincs
metabolizmusnincs
metaforanincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása