Összesen 89 találat 18 szótárban. Részletek
metronómfn
  1. metronome
   UK: metrənoʊm
metropolitafn
 1. vall
  1. metropolitan
   USA: me"trʌ·pɔ'lʌ·tʌ·n UK: metrəpɔlɪtən
metrófn
  1. subway
   USA: sʌ'bweɪ" UK: sʌbweɪ
metró-megállófn
  1. underground station
   USA: ʌ'ndəː·graʊ"nd steɪ'ʃʌ·n UK: ʌndəgraʊnd steɪʃn
  1. tube station
   USA: tyuː'b steɪ'ʃʌ·n UK: tjuːb steɪʃn
  1. subway station
   USA: sʌ'bweɪ" steɪ'ʃʌ·n UK: sʌbweɪ steɪʃn
metronómfn
  1. s Metronom
   metro'noːm
   1. többes szám:
   2. Metronome
   1. birtokos eset:
   2. Metronoms
metrófn
  1. e Metro
   'meːtroː
   1. többes szám:
   2. Metros
   1. birtokos eset:
   2. Metro
metronómfn
metrófn
  1. h métro
   biz
metróállomásfn
metrónincs
metrológiai előtagnincs
 1. kilo-, milli-, hekto-, mega- stb.
metronómnincs
  1. metronomo
   metrónomo
metropoliszfn
  1. metropoli
   n inv metrópoli
metropolitafn
 1. vall
  1. metropolita
   h n metropolíta, helytelenül metropólita
metropolita-mn
metrónincs
metrófn
  1. metrò
   h inv
  1. metro
   n inv
metrólejárónincs
metronómnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása