COVID-19 Fight
Összesen 57 találat 8 szótárban. Részletek
metszőmn
  1. trenchant
   USA: tre'ntʃʌ·nt UK: trentʃənt
  1. strident
   USA: straɪ'dʌ·nt UK: straɪdnt
  1. shrill
   USA: ʃrɪ'l UK: ʃrɪl
  1. shrewd
   USA: ʃruː'd UK: ʃruːd
  1. sharp
   USA: ʃɔ'rp UK: ʃɑp
  1. searching
   USA: səː'tʃɪ·ŋ UK: səːtʃɪŋ
  1. scathing
   USA: skeɪ'ðɪ·ŋ UK: skeɪðɪŋ
  1. piping
   USA: paɪ'pɪ·ŋ UK: paɪpɪŋ
  1. piercing
   USA: pɪ'rsɪ·ŋ UK: pɪəsɪŋ
  1. penetrating
   USA: pe'nʌ·treɪ"tɪ·ŋ UK: penɪtreɪtɪŋ
  1. mordant
   USA: mɔː'rdʌ·nt UK: mɔːdnt
  1. keen
   USA: kiː'n UK: kiːn
  1. A folyótorkolat felől metsző szél csapdosta arcukat.
    1. A keen east wind hit them, blowing from the mouth of the river.
  1. incisive
   USA: ɪ"nsaɪ'sɪ·v UK: ɪnsaɪsɪv
  1. cutting
   USA: kʌ'tɪ·ŋ UK: kʌtɪŋ
  1. cutter
   USA: kʌ'təː· UK: kʌtər
  1. cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
  1. crisp
   USA: krɪ'sp UK: krɪsp
  1. clangorous
   UK: klæŋərəs
  1. átv bitter
   USA: bɪ'təː· UK: bɪtər
metsző élfn
  1. cutting edge
   USA: kʌ'tɪ·ŋ e'ʤ UK: kʌtɪŋ eʤ
metsző él (gúnyé)fn
  1. pungency
   UK: pʌnʤənsiː
metszőenhsz
  1. shrewdly
   USA: ʃruː'dliː· UK: ʃruːdliː
  1. keenly
   USA: kiː'nliː· UK: kiːnliː
metsző fájdalomkif
  1. shrewd pain
   USA: ʃruː'd peɪ'n UK: ʃruːd peɪn
  1. mordant pain
   USA: mɔː'rdʌ·nt peɪ'n UK: mɔːdnt peɪn
metszőfogfn
  1. nipper
   USA: nɪ'pəː· UK: nɪpər
  1. incisor
   USA: ɪ"nsaɪ'zəː· UK: ɪnsaɪzər
metsző (gúny)mn
  1. pungent
   USA: pʌ'nʤʌ·nt UK: pʌnʤənt
metsző hangonhsz
  1. shrilly
   UK: ʃrɪliː
metszőkorongfn
 1. műsz
  1. lap
   USA: læ'p UK: læp
metszőollófn
  1. secateurs
   UK: sekətəːz
  1. pruning shears
   USA: pruː'nɪ·ŋ ʃiː'rz UK: pruːnɪŋ ʃɪəz
  1. clippers
   USA: klɪ'pəː·z UK: klɪpəz
metszőpontfn
 1. mat
  1. intersection
   USA: ɪ"nəː·se'kʃʌ·n UK: ɪntəsekʃn
metszősíkfn
  1. section plane
   USA: se'kʃʌ·n pleɪ'n UK: sekʃn pleɪn
metszővonalfn
 1. mat
  1. secant
   UK: siːkənt
hat egymást metsző vonalból alkotott síkidomfn
metszőfn
  1. trigonometrische e Sekante
   ze'kantə
   1. többes szám:
   2. Sekanten
   1. birtokos eset:
   2. Sekante
metszőmn
 1. hajó
  1. steif
   'ʃtaɪf
  1. grell
   'grɛl
metszőmn
  1. hang. schrill
   'ʃrɪl
metszőollófn
metszőpontfn
metszőfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása