COVID-19 Fight
Összesen 15 találat 8 szótárban. Részletek
minősítésfn
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. qualification
   USA: kwɔ"lʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: kwɔlɪfɪkeɪʃn
 1. nyelv
  1. labelling
   UK: leɪblɪŋ
  1. graduation
   USA: græ"ʤʌ·weɪ'ʃʌ·n UK: græʤʊeɪʃn
  1. GB class
   USA: klæ's UK: klɑs
szolgálati minősítésfn
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
minősítésfn
  1. e Qualifikation
   kvaːlifika'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Qualifikationen
   1. birtokos eset:
   2. Qualifikation
  1. e Beurteilung
   1. többes szám:
   2. Beurteilungen
   1. birtokos eset:
   2. Beurteilung
minősítésfn
minősítésfn
 1. diplománál
  1. Belg h grade
minősítésekfn
minősítésnincs
 1. folyamat és eredménye
 2. eredménye
  1. qualifica
   qualífica
enyhébbnek minősítésfn
 1. jog média
szakmai minősítésnincs
  1. qualifica
   qualífica
feloldja az "államtitok" minősítéstnincs
visszavonja a büntető minősítéstnincs
minősítésnincs
  1. magtári minősítés
    1. хамбарна/складова ~
  2. növényvédelmi minősítés
    1. фитопатологична ~
  3. (vető)magvak minősítése/elismerése
    1. ~на семенните култури
  4. fajtaminősítés
    1. ~ на породата
minősítésinincs
minősítésfn
levegő minősítése
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása