COVID-19 Fight
Összesen 46 találat 8 szótárban. Részletek
minősíti
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
 1. nyelv
  1. qualify
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ" UK: kwɔlɪfaɪ
 2. nyelv
  1. label
   USA: leɪ'bʌ·l UK: leɪbl
  1. grade
   USA: greɪ'd UK: greɪd
minősítenii
  1. qualify
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ" UK: kwɔlɪfaɪ
minősítésfn
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. qualification
   USA: kwɔ"lʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: kwɔlɪfɪkeɪʃn
 1. nyelv
  1. labelling
   UK: leɪblɪŋ
  1. graduation
   USA: græ"ʤʌ·weɪ'ʃʌ·n UK: græʤʊeɪʃn
  1. GB class
   USA: klæ's UK: klɑs
minősített lopásfn
  1. compound larceny
   USA: kʌ·mpaʊ'nd lɔ'rsʌ·niː· UK: kɔmpaʊnd lɑsəniː
minősített vetőmag (növ)kif
  1. certified seed
   USA: səː'tʌ·faɪ"d siː'd UK: səːtɪfaɪd siːd
minősítőmn
  1. qualifier
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ"əː· UK: kwɔlɪfaɪər
szolgálati minősítésfn
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
Jóváhagyott (minősített) Beszállítók Listájakif
minősíti
  1. qualifizieren
   kvalifi'tsiːrən
 1. erd
minősítésfn
  1. e Qualifikation
   kvaːlifika'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Qualifikationen
   1. birtokos eset:
   2. Qualifikation
  1. e Beurteilung
   1. többes szám:
   2. Beurteilungen
   1. birtokos eset:
   2. Beurteilung
minősíti
 1. hivatalnokot
minősíti
 1. árut
minősíti
minősítésfn
minősítésfn
 1. diplománál
  1. Belg h grade
minősítésekfn
minősítnincs
minősítésnincs
 1. folyamat és eredménye
 2. eredménye
  1. qualifica
   qualífica
minősítettnincs
minősített többségnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása