COVID-19 Fight
Összesen 44 találat 8 szótárban. Részletek
miniszterimn
 1. jog
  1. ministerial
   USA: mɪ"nʌ·stiː'riː·ʌ·l UK: mɪnɪstɪərɪəl
miniszteri tárcafn
  1. portfolio
   USA: pɔː·rtfoʊ'liː·oʊ" UK: pɔːtfoʊliːoʊ
hivatalos miniszteri táskakif
  1. red box
   USA: re'd bɔ'ks UK: red bɔks
az EU Tanácsa - A tagállamok kormányainak miniszteri szintű képviselőiből álló testület, az EU döntéshozó szerve. A Tanács a Phare-program legfontosabb szabályait 3906/89 sz. (EEC/EURATOM) rendeletében fektette le. Az Európai Parlamenttel összhangban a Takif
minisztériumfn
 1. pol
  1. ministry
   USA: mɪ'nʌ·striː· UK: mɪnɪstriː
  1. department
   USA: dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: dɪpɑtmənt
honvédelmi minisztériumfn
  1. war office
   USA: wɔː'r ɔː'fʌ·s UK: wɔːr ɔfɪs
  1. war department
   USA: wɔː'r dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: wɔːr dɪpɑtmənt
kereskedelmi minisztériumkif
  1. board of trade
   USA: bɔː'rd ʌ·v treɪ'd UK: bɔːd ɔv treɪd
légügyi minisztériumkif
  1. air ministry
   USA: e'r mɪ'nʌ·striː· UK: eər mɪnɪstriː
külső tanácsadók - A minisztériumoknál, főhatóságoknál a Phare által szerződtetett külföldi szakértők gyüjtőneve. (PHARE)kif
nemzeti koordinátor - Magas rangú, minisztériumi tisztviselő, aki kormánya hivatalos megbízottjaként közvetítő szerepet tölt be a partnerország és az Európai Unió között. A nemzeti koordinátor felügyeli, de nem irányítja programokat. (PHARE)kif
  1. national coordinator
   USA: næ'ʃnʌ·l koʊ·ɔː'rdʌ·neɪ"təː· UK: næʃnəl koʊɔːdɪneɪtər
program- v. projektirányító egység - A program végrehajtása a partnerországok területén az érintett minisztériumoknál, állami hivataloknál és más, érintett intézményeknél létesített programirányító egységek feladata. Az egységek személyzete általában az akif
partnerszervezetek - A partnerországokban működő intézmények, amelyekkel a Phare a különféle programok vagy projektek kapcsán együttműködik. Köztük vannak minisztériumok, alapok, érdekképviseleti szervezetek, egyetemek, oktatási központok, regionális vagykif
főigazgatóság - Az Európai Bizottság fő szervezeti egységei, amelyek a főigazgató (director general) vezetésével - mint a nemzeti kormányokban a minisztériumok - egy-egy ágazat, "protfolió" felügyeletét, irányítását végzik. A Phare-program a Bizottság I. kif
miniszteri tárcafn
  1. s Portefeuille
   pɔɐtə'føːiː
   1. többes szám:
   2. Portefeuilles
   1. birtokos eset:
   2. Portefeuilles
minisztériumfn
  1. USA s Department
   1. többes szám:
   2. Departments
   1. birtokos eset:
   2. Departments
minisztériumfn
  1. s Ministerium
   minɪs'teːriʊm
   1. többes szám:
   2. Ministeriumen
   3. Ministeriumri
   1. birtokos eset:
   2. Ministeriums
  1. Svájc s Departement
   depaɐt'mãː
   1. többes szám:
   2. Departemente
   3. Departements
   1. birtokos eset:
   2. Departements
kereskedelmi minisztériumfn
miniszteri tárcafn
minisztériumfn
honvédelmi minisztériumfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása