COVID-19 Fight
Összesen 477 találat 18 szótárban. Részletek
mosi
  1. wash
   USA: wɔ'ʃ UK: wɔʃ
  1. wash
   USA: wɔ'ʃ UK: wɔʃ
  1. scrub
   USA: skrʌ'b UK: skrʌb
 1. vegy
  1. scrub
   USA: skrʌ'b UK: skrʌb
  1. scour
   USA: skaʊ'r UK: skaʊər
  1. pan
   USA: pæ'n UK: pæn
  1. irod lave
   USA: leɪ'v UK: leɪv
  1. launder
   USA: lɔː'ndəː· UK: lɔːndər
  1. launder
   USA: lɔː'ndəː· UK: lɔːndər
  1. jig
   USA: ʤɪ'g UK: ʤɪg
  1. bathe
   USA: beɪ'ð UK: beɪð
mosakodásfn
  1. wash
   USA: wɔ'ʃ UK: wɔʃ
mosaksziki
  1. wash
   USA: wɔ'ʃ UK: wɔʃ
  1. have a wash
   USA: hæ'v eɪ' wɔ'ʃ UK: hæv eɪ wɔʃ
mos (aranyat)i
  1. sluice
   USA: sluː's UK: sluːs
  1. pan out
   USA: pæ'n aʊ't UK: pæn aʊt
  1. pan off
   USA: pæ'n ɔː'f UK: pæn ɔf
mosásfn
  1. washing
   USA: wɔ'ʃɪ·ŋ UK: wɔʃɪŋ
  1. wash
   USA: wɔ'ʃ UK: wɔʃ
  1. lavage
   UK: læveɪʤ
  1. degreasing
   UK: dɪgriːsɪŋ
mosás és berakáskif
  1. shampoo and set
   USA: ʃæ·mpuː' ʌ·nd se't UK: ʃæmpuː ənd set
mosásimn
  1. lavatory
   USA: læ'vʌ·tɔː"riː· UK: lævətriː
mosás; mosodafn
  1. laundry
   USA: lɔː'ndriː· UK: lɔːndriː
mosatlanmn
 1. ip
  1. unwashed
   USA: ʌ·nwɔ'ʃt UK: ʌnwɔʃt
mosdásfn
  1. biz hum lustration
   UK: lʌstreɪʃən
  1. AUS bogie
   USA: bʊ'giː· UK: boʊgiː
  1. ablution
   UK: əbluːʃn
mosdatlanmn
  1. unwashed
   USA: ʌ·nwɔ'ʃt UK: ʌnwɔʃt
  1. grubby
   USA: grʌ'biː· UK: grʌbiː
  1. frowzy
   UK: fraʊziː
mosdófn
  1. GB toilet
   USA: tɔɪ'lʌ·t UK: tɔɪlɪt
  1. lavatory
   USA: læ'vʌ·tɔː"riː· UK: lævətriː
  1. basin
   USA: beɪ'sʌ·n UK: beɪsn
mosdóállványfn
  1. rég washstand
   UK: wɔʃstænd
mosdócsészefn
  1. lavatory
   USA: læ'vʌ·tɔː"riː· UK: lævətriː
mosdófülkefn
  1. lavatory
   USA: læ'vʌ·tɔː"riː· UK: lævətriː
mosdófülkés kocsikif
  1. lavatory carriage
   USA: læ'vʌ·tɔː"riː· kæ'rɪ·ʤ UK: lævətriː kærɪʤ
mosdóhelyiségfn
  1. washroom
   USA: wɔ'ʃruː"m UK: wɔʃruːm
  1. lavatory
   USA: læ'vʌ·tɔː"riː· UK: lævətriː
mosdókagylófn
  1. washstand
   UK: wɔʃstænd
  1. washbasin
   USA: wɔ'ʃbeɪ"sʌ·n UK: wɔʃbeɪsn
  1. wash-bowl
   UK: wɔʃboʊl
  1. wash-basin
   USA: wɔ'ʃbeɪ"sʌ·n UK: wɔʃbeɪsn
  1. sink
   USA: sɪ'ŋk UK: sɪŋk
  1. basin
   USA: beɪ'sʌ·n UK: beɪsn
mosdókesztyűfn
  1. washcloth
   USA: wɔ'ʃklɔː"θ UK: wɔʃklɔθ
  1. flannel
   USA: flæ'nʌ·l UK: flænl
mosdóruhafn
  1. washrag
   UK: wɔʃræg
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása