Összesen 65 találat 7 szótárban. Részletek
mozgalomfn
  1. movement
   USA: muː'vmʌ·nt UK: muːvmənt
  1. átv front
   USA: frʌ'nt UK: frʌnt
  1. drive
   USA: draɪ'v UK: draɪv
  1. campaign
   USA: kæ·mpeɪ'n UK: kæmpeɪn
mozgalom élharcosakif
  1. vanguard of the movement
   USA: væ'ngɔ"rd ʌ·v ðiː· muː'vmʌ·nt UK: vængɑd ɔv ðiː muːvmənt
mozgalom, szervezkedésfn
  1. movement
   USA: muː'vmʌ·nt UK: muːvmənt
ellenállási mozgalomkif
  1. resistance
   USA: riː·zɪ'stʌ·ns UK: rɪzɪstəns
  1. resistance movement
   USA: riː·zɪ'stʌ·ns muː'vmʌ·nt UK: rɪzɪstəns muːvmənt
polgárjogi mozgalomkif
  1. civil rights movement
   USA: sɪ'vʌ·l raɪ'ts muː'vmʌ·nt UK: sɪvəl raɪts muːvmənt
traktáriánus mozgalomfn
  1. Tractarianism
   UK: trækteərɪənɪzəm
gyakorlati kereszténységet hirdető mozgalomfn
megreformált hitelveket hirdető mozgalomfn
  1. neologism
   UK: niːɔləʤɪzəm
megreformált vallási felfogást hirdető mozgalomfn
  1. neologism
   UK: niːɔləʤɪzəm
mozgalomfn
 1. pol
  1. e Bewegung
   bə'veːgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Bewegungen
   1. birtokos eset:
   2. Bewegung
  1. e Aktion
   ak'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Aktionen
   1. birtokos eset:
   2. Aktion
ellenállási mozgalomfn
mozgalomfn
mozgalomnincs
mozgalomfn
mozgalom a rabszolgaság eltörléséértnincs
 1. 18-19. sz.
mozgalom irányítójanincs
környezetvédő mozgalomnincs
pünkösdi-karizmatikus mozgalomnincs
pünkösdi mozgalomnincs
vallási mozgalomnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása