COVID-19 Fight
Összesen 60 találat 7 szótárban. Részletek
mozgat2
  1. stir
   USA: stəː' UK: stəːr
  1. moves
   USA: muː'vz UK: muːvz
  1. move
   USA: muː'v UK: muːv
 1. 355
  1. manoeuvre
   UK: mənuːvər
  1. budge
   USA: bʌ'ʤ UK: bʌʤ
  1. actuate
   USA: æ'ktʃʌ·weɪ"t UK: æktʃʊeɪt
mozgatás1
  1. moving
   USA: muː'vɪ·ŋ UK: muːvɪŋ
  1. actuation
   UK: æktjʊeɪʃən
mozgatható3
  1. moving
   USA: muː'vɪ·ŋ UK: muːvɪŋ
  1. moveable
   UK: muːvəbl
  1. movable
   USA: muː'vʌ·bʌ·l UK: muːvəbl
  1. mobile
   USA: moʊ'bʌ·l UK: moʊbaɪl
  1. loose
   USA: luː's UK: luːs
mozgat; mozog; költözködik13
mozgató3
  1. propulsive
   UK: prəpʌlsɪv
  1. moving
   USA: muː'vɪ·ŋ UK: muːvɪŋ
  1. 1.1 mover
   USA: muː'vəː· UK: muːvər
  1. motory
   UK: moʊtəriː
  1. motive
   USA: moʊ'tɪ·v UK: moʊtɪv
  1. actuating
   UK: æktʃʊeɪtɪŋ
mozgató erő1
  1. inducement
   USA: ɪ"nduː'smʌ·nt UK: ɪndjuːsmənt
mozgató ideg2
  1. motor
   USA: moʊ'təː· UK: moʊtər
mozgató izom2
  1. motor
   USA: moʊ'təː· UK: moʊtər
mozgató szerkezet1
  1. movement
   USA: muː'vmʌ·nt UK: muːvmənt
mozgatott2
  1. moved
   USA: muː'vd UK: muːvd
ide-oda mozgat2
  1. wiggle
   USA: wɪ'gʌ·l UK: wɪgl
  1. wag
   USA: wæ'g UK: wæg
  1. reciprocate
   USA: rʌ·sɪ'prʌ·keɪ"t UK: rɪsɪprəkeɪt
nehezen mozgatható3
  1. stiff
   USA: stɪ'f UK: stɪf
felvonóhíd mozgatható része1
  1. 6 draw
   USA: drɔː' UK: drɔː
kézi erővel mozgat2
  1. manhandle
   USA: mæ'nhæ"ndʌ·l UK: mænhændl
meg nem mozgatott3
  1. unmoved
   USA: ʌ·nmuː'vd UK: ʌnmuːvd
mozgat2
  1. wackeln
   'vakəln
  1. rippen
   'rɪpən
  1. Regen
   'reːgən
  1. bewegen
   bə'veːgən
mozgatás1
  1. e Führung
   1. többes szám:
   2. Führungen
   1. birtokos eset:
   2. Führung
mozgatható3
  1. transportabel
   transpɔɐ'taːbəl
  1. beweglich
   bə'veːklɪç
mozgató3
ide-oda mozgat2
  1. wedeln
   'veːdəln
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása