COVID-19 Fight
Összesen 467 találat 11 szótárban. Részletek
népi
  1. people
   USA: piː'pʌ·l UK: piːpl
  1. A nép szava Isten szava.
    1. The voice of the people is the voice of God.
  1. folk
   USA: foʊ'k UK: foʊk
nép-mn
  1. popular
   USA: pɔ'pyʌ·ləː· UK: pɔpjʊlər
népámításfn
  1. demagogy
   USA: de'mʌ·gɔ"ʤiː· UK: deməgɔgiː
  1. demagoguery
   USA: de'mʌ·gɔ"gəː·iː·
népámítómn
  1. demagogue
   USA: de'mʌ·gɔ"g UK: deməgɔg
  1. demagog
   UK: deməgɔg
népbetegségfn
  1. endemic
   USA: e·nde'mɪ·k UK: endemɪk
népbíróságkif
  1. people's tribunal
   USA: piː'pʌ·lz trʌ·byuː'nʌ·l UK: piːplz traɪbjuːnl
népbiztosfn
 1. tört
  1. commissar
   USA: kɔ'mʌ·sɔ"r UK: kɔmɪsɑr
népbiztosságfn
 1. tört
  1. commissariat
   UK: kɔmɪseərɪət
népcsoportkif
  1. ethnical group
   USA: e'θnɪ·kʌ·l gruː'p UK: eθnɪkəl gruːp
népdalfn
  1. folk-song
   UK: foʊksɔŋ
népdalgyűjteményfn
  1. minstrelsy
   UK: mɪnstrəlsiː
népekfn
  1. peoples
   USA: piː'pʌ·lz UK: piːplz
népesmn
  1. populous
   USA: pɔ'pyʌ·lʌ·s UK: pɔpjʊləs
népes családfn
  1. long family
   USA: lɔː'ŋ fæ'mliː· UK: lɔŋ fæməliː
népes estélyfn
  1. biz crush
   USA: krʌ'ʃ UK: krʌʃ
népességfn
  1. population
   USA: pɔ"pyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: pɔpjʊleɪʃn
  1. people
   USA: piː'pʌ·l UK: piːpl
népfelkelőfn
  1. rég US train
   USA: treɪ'n UK: treɪn
  1. territorial
   USA: te"rʌ·tɔː'riː·ʌ·l UK: terɪtɔːrɪəl
népfelkelő hadseregkif
  1. territorial army
   USA: te"rʌ·tɔː'riː·ʌ·l ɔ'rmiː· UK: terɪtɔːrɪəl ɑmiː
népfrontkif
  1. popular front
   USA: pɔ'pyʌ·ləː· frʌ'nt UK: pɔpjʊlər frʌnt
népifn
  1. vernacular
   USA: vəː·næ'kyʌ·ləː· UK: vənækjʊlər
  1. popular
   USA: pɔ'pyʌ·ləː· UK: pɔpjʊlər
  1. folk
   USA: foʊ'k UK: foʊk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása