COVID-19 Fight
Összesen 397 találat 12 szótárban. Részletek
névfn
  1. title
   USA: taɪ'tʌ·l UK: taɪtl
  1. name
   USA: neɪ'm UK: neɪm
  1. designation
   USA: de"zɪ·gneɪ'ʃʌ·n UK: dezɪgneɪʃn
  1. denomination
   USA: dʌ·nɔː"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: dɪnɔmɪneɪʃn
névcédulafn
  1. tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
névcserefn
  1. misnomer
   USA: mɪ"snoʊ'məː· UK: mɪsnoʊmər
  1. confusion of names
   USA: kʌ·nfyuː'ʒʌ·n ʌ·v neɪ'mz UK: kənfjuːʒn ɔv neɪmz
név egybekapcsolt kezdőbetűifn
  1. cipher
   USA: saɪ'fəː· UK: saɪfər
névelőfn
 1. nyelv
  1. article
   USA: ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: ɑtɪkl
néven ismertkif
  1. known as
   USA: noʊ'n e'z UK: noʊn əz
névértékfn
 1. pénz
  1. par
   USA: pɔ'r UK: pɑr
  1. nominal value
   USA: nɔ'mʌ·nʌ·l væ'lyuː· UK: nɔmɪnl væljuː
  1. face value
   USA: feɪ's væ'lyuː· UK: feɪs væljuː
  1. face amount
   USA: feɪ's ʌ·maʊ'nt UK: feɪs əmaʊnt
 2. pénz
  1. denomination
   USA: dʌ·nɔː"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: dɪnɔmɪneɪʃn
névérték alattkif
  1. below par
   USA: biː·loʊ' pɔ'r UK: bɪloʊ pɑr
névérték (kötvényé)kif
  1. par value
   USA: pɔ'r væ'lyuː· UK: pɑr væljuː
  1. face value
   USA: feɪ's væ'lyuː· UK: feɪs væljuː
névfeliratfn
 1. hajó
  1. escutcheon
   UK: ɪskʌtʃən
névhez tartozómn
  1. nominal
   USA: nɔ'mʌ·nʌ·l UK: nɔmɪnl
névjegyfn
  1. card
   USA: kɔ'rd UK: kɑd
  1. calling card
   USA: kɔː'lɪ·ŋ kɔ'rd UK: kɔːlɪŋ kɑd
  1. about
   USA: ʌ·baʊ't UK: əbaʊt
  1. A Winword szövegszerkesztő névjegyének megjelenítése
    1. Show the about dialog for the Winword text editor
névjegykártyafn
  1. calling card
   USA: kɔː'lɪ·ŋ kɔ'rd UK: kɔːlɪŋ kɑd
névjegyzékfn
  1. roll
   USA: roʊ'l UK: roʊl
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
névjelfn
  1. monogram
   USA: mɔ'nʌ·græ"m UK: mɔnəgræm
névjelre vonatkozómn
  1. monographic
   UK: mɔnəgræfɪk
névkártyafn
  1. trade card
   USA: treɪ'd kɔ'rd UK: treɪd kɑd
névlegkif
  1. in name
   USA: ɪ'n neɪ'm UK: ɪn neɪm
névlegesmn
  1. titular
   USA: tɪ'tʃʌ·ləː· UK: tɪtjʊlər
  1. nominal
   USA: nɔ'mʌ·nʌ·l UK: nɔmɪnl
névleges bérösszegkif
  1. peppercorn rent
   UK: pepəkɔːn rent
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása