COVID-19 Fight
Összesen 14 találat 7 szótárban. Részletek
nézeteltérésfn
  1. jarring
   USA: ʤɔ'rɪ·ŋ UK: ʤɑrɪŋ
  1. dissidence
   USA: dɪ'sʌ·dʌ·ns UK: dɪsɪdəns
  1. disagreement
   USA: dɪ"sʌ·griː'mʌ·nt UK: dɪsəgriːmənt
  1. skót clash
   USA: klæ'ʃ UK: klæʃ
  1. clash of views
   USA: klæ'ʃ ʌ·v vyuː'z UK: klæʃ ɔv vjuːz
nézeteltéréseket elsimítkif
  1. arrange differences
   USA: əː·eɪ'nʤ dɪ'frʌ·nsʌ·z UK: əreɪnʤ dɪfrənsɪz
nézeteltérése van vkiveli
  1. be at variance with sy
   USA: biː· æ't ve'riː·ʌ·ns wʌ·ð saɪ'
nézeteltérést elsimíti
  1. fix up a quarrel
   USA: fɪ'ks ʌ'p eɪ' kwɔː'rʌ·l UK: fɪks ʌp eɪ kwɔrəl
véleményeltérés, nézeteltérésfn
  1. dissent
   USA: dɪ"se'nt UK: dɪsent
nézeteltérés1
  1. e Unstimmigkeit
   'ʊnʃtɪmɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Unstimmigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Unstimmigkeit
  1. 3.3 r Strauß
   1. birtokos eset:
   2. Straußes
  1. 1.1 e Reibung
   'raɪbʊŋ
   1. többes szám:
   2. Reibungen
   1. birtokos eset:
   2. Reibung
  1. e Auseinandersetzung
   1. többes szám:
   2. Auseinandersetzungen
   1. birtokos eset:
   2. Auseinandersetzung
nézeteltérés1
nézeteltérés1
  1. 6.3 tencione
   n
  1. equivoco
   0 tsz: -ci equívoco
  1. disarmonia
   n disarmonía
  1. 1.1 attrito
   0
heves nézeteltérés
súlyos nézeteltérés
nézeteltérésfn
nézeteltérésfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása