COVID-19 Fight
nézeteltéréseket elsimítkif
    1. arrange differences
      USA: əː·eɪ'nʤ dɪ'frʌ·nsʌ·z UK: əreɪnʤ dɪfrənsɪz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása