COVID-19 Fight
növekedésfn
  1. GB rise
   USA: raɪ'z UK: raɪz
  1. Decemberben 10 százalékos növekedés volt látható az új autó eladásban.
    1. December has seen a 10 per cent rise in new car sales.
  1. plant
   USA: plæ'nt UK: plɑnt
  1. increase
   USA: ɪ'nkriː"s UK: ɪŋkriːs
  1. A közúti balesetek száma idén drámai növekedést mutat.
    1. There has been a dramatic increase in road accidents this year.
  1. growth
   USA: groʊ'θ UK: groʊθ
  1. gain
   USA: geɪ'n UK: geɪn
  1. enlargement
   USA: ʌ·nlɔ'rʤmʌ·nt UK: ɪnlɑʤmənt
  1. advancement
   USA: ʌ·dvæ'nsmʌ·nt UK: ədvɑnsmənt
  1. accretion
   USA: ʌ·kriː'ʃʌ·n UK: əkriːʃn
  1. accession
   USA: ʌ·kse'ʃʌ·n UK: ækseʃn
növekedés; bővít, emelfn
  1. increase
   USA: ɪ'nkriː"s UK: ɪŋkriːs
növekedési hormonfn
  1. growth hormone
   USA: groʊ'θ hɔː'rmoʊ"n UK: groʊθ hɔːmoʊn
növekedési időszak (növ)kif
  1. growing period
   USA: groʊ'ɪ·ŋ pɪ'riː·ʌ·d UK: groʊɪŋ pɪərɪəd
növekedéssel járómn
 1. orv
  1. developmental
   USA: dɪ·ve"lʌ·pme'nʌ·l UK: dɪveləpmentl
gyors növekedéskif
  1. quick growth
   USA: kwɪ'k groʊ'θ UK: kwɪk groʊθ
hirtelen növekedésfn
  1. quick growth
   USA: kwɪ'k groʊ'θ UK: kwɪk groʊθ
  1. biz flush
   USA: flʌ'ʃ UK: flʌʃ
determinált növekedés (növ)kif
  1. determinate growth
   USA: dʌ·təː'mʌ·neɪ"t groʊ'θ UK: dɪtəːmɪnət groʊθ
féldeterminált növekedés (növ)kif
folytonos növekedés (növ)kif
  1. indeterminate growth
   USA: ɪ"ndʌ·təː'mʌ·nʌ·t groʊ'θ UK: ɪndɪtəːmɪnət groʊθ
fenntartható (gazdasági) növekedés (PHARE)kif
  1. sustainable growth
   USA: sʌ·steɪ'nʌ·bʌ·l groʊ'θ UK: səsteɪnəbl groʊθ
árapály naponkénti növekedésefn
  1. priming
   USA: praɪ'mɪ·ŋ UK: praɪmɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása