COVID-19 Fight
Összesen 21 találat 4 szótárban. Részletek
nem megfelelőmn
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
  1. unfit
   USA: ʌ·nfɪ't UK: ʌnfɪt
  1. undue
   USA: ʌ·nduː' UK: ʌndjuː
  1. mismatch
   USA: mɪ'smæ"tʃ
  1. ineligible
   USA: ɪ"ne'lɪ·ʤʌ·bʌ·l UK: ɪnelɪʤəbl
  1. inefficient
   USA: ɪ"nʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: ɪnɪfɪʃnt
  1. inconvenient
   USA: ɪ"nkʌ·nviː'nyʌ·nt UK: ɪnkənviːnɪənt
  1. inadequate
   USA: ɪ"næ'dʌ·kweɪ"t UK: ɪnædɪkwət
  1. below the line
   USA: biː·loʊ' ðiː· laɪ'n UK: bɪloʊ ðiː laɪn
  1. bad
   USA: bæ'd UK: bæd
nem megfelelő beosztású emberkif
  1. a square peg in a round hole
   USA: eɪ' skwe'r pe'g ɪ'n eɪ' raʊ'nd hoʊ'l UK: eɪ skweər peg ɪn eɪ raʊnd hoʊl
nem megfelelő helyenkif
  1. out of position
   USA: aʊ't ʌ·v pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: aʊt ɔv pəzɪʃn
nem megfelelő módonhsz
  1. inadequately
   USA: ɪ"næ'dʌ·kwʌ·tliː· UK: ɪnædɪkwətliː
nem megfelelő munkakörű emberkif
  1. a square peg in a round hole
   USA: eɪ' skwe'r pe'g ɪ'n eɪ' raʊ'nd hoʊ'l UK: eɪ skweər peg ɪn eɪ raʊnd hoʊl
nem megfelelő táplálkozásfn
  1. malnutrition
   USA: mæ"lnuː·trɪ'ʃʌ·n UK: mælnjuːtrɪʃn
fizikailag nem megfelelő lemezkif
a lemezsorrend nem megfelelőkif
  1. backup file sequence error
   USA: bæ'kʌ"p faɪ'l siː'kwʌ·ns e'rəː· UK: bækʌp faɪl siːkwəns erər
nem a megfelelő személybe helyezettmn
  1. misplaced
   USA: mɪ"spleɪ'st UK: mɪspleɪst
nem a megfelelő alkalommal teszi
  1. mistime
   UK: mɪstaɪm
nem a megfelelő alkalommal tesz vmiti
  1. mistime
   UK: mɪstaɪm
nem megfelelőmn
  1. schlecht
   'ʃlɛçt
nem megfelelőnincs
  1. insufficiente
   amire: a
  1. inidoneo
   amire: a inidóneo
  1. improprio
   impróprio
  1. ritk dispari
   díspari
  1. irod disdire
  1. disdicevole
   disdicévole
  1. irod rég disdicere
   disdícere
nem megfelelőmn
nem megfelelő méretűnincs
nem megfelelő vmirenincs
  1. irod inatto
nem a kellő / megfelelő naponnincs
nem ez a megfelelő időnincs
nem a normáknak megfelelőnincs
nem megfelelőnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása