COVID-19 Fight
Összesen 48 találat 8 szótárban. Részletek
nevelésfn
  1. upbringing
   USA: ʌ'pbrɪ"ŋɪ·ŋ UK: ʌpbrɪŋɪŋ
  1. training
   USA: treɪ'nɪ·ŋ UK: treɪnɪŋ
  1. rearing
   USA: rɪ'rɪ·ŋ UK: rɪərɪŋ
  1. nurture
   USA: nəː'tʃəː· UK: nəːtʃər
  1. nursing
   USA: nəː'sɪ·ŋ UK: nəːsɪŋ
  1. breeding
   USA: briː'dɪ·ŋ UK: briːdɪŋ
nevelésimn
  1. pedagogical
   USA: pe"dʌ·gɔ'ʤɪ·kʌ·l UK: pedəgɔʤɪkəl
  1. educational
   USA: e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: eʤʊkeɪʃənl
nevelési, oktatásimn
  1. educational
   USA: e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: eʤʊkeɪʃənl
neveléstanfn
  1. pedagogy
   USA: pe'dʌ·goʊ"ʤiː· UK: pedəgɔʤiː
neveléstanimn
  1. pedagogic
   UK: pedəgɔʤɪk
neveléstudományfn
  1. pedagogy
   USA: pe'dʌ·goʊ"ʤiː· UK: pedəgɔʤiː
alakra nevelésfn
 1. mezőg
  1. training
   USA: treɪ'nɪ·ŋ UK: treɪnɪŋ
főiskolai neveléskif
  1. higher education
   USA: haɪ'əː· e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·n UK: haɪər eʤʊkeɪʃn
háziállattá nevelésfn
  1. domestication
   USA: dʌ·me"stʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: dəmestɪkeɪʃn
ápolás, nevelés, (növ)fn
  1. cultivation
   USA: kʌ"ltɪ·veɪ'ʃʌ·n UK: kʌltɪveɪʃn
egyszáras nevelés (növ)kif
nagyvilági nevelésűmn
  1. high-bred
   UK: haɪbred
nevelésfn
  1. e Zucht
   'tsʊxt
   1. birtokos eset:
   2. Zucht
  1. e Ziehe
   'tsiːə
   1. birtokos eset:
   2. Ziehe
  1. e Erziehung
   ɛɐ'tsiːʊŋ
neveléstanfn
  1. e Pädagogik
   1. birtokos eset:
   2. Pädagogik
neveléstanfn
neveléstudományfn
háziállattá nevelésfn
nevelésnincs
nevelési szabadságnincs
 1. három éves korig
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása