COVID-19 Fight
Összesen 218 találat 9 szótárban. Részletek
neveti
  1. laugh
   USA: læ'f UK: lɑf
  1. Az nevet igazán/legjobban, aki utoljára nevet.
    1. He laughs best who laughs last.
  1. crack up
   USA: kræ'k ʌ'p UK: kræk ʌp
nevet adi
  1. name
   USA: neɪ'm UK: neɪm
nevetésfn
  1. titter
   USA: tɪ'təː· UK: tɪtər
  1. laughter
   USA: læ'ftəː· UK: lɑftər
  1. laughing
   USA: læ'fɪ·ŋ UK: lɑfɪŋ
  1. laugh
   USA: læ'f UK: lɑf
nevetésbe tör kikif
  1. burst into laughter
   USA: bəː'st ɪ"ntʌ· læ'ftəː· UK: bəːst ɪntuː lɑftər
nevetéssel elintézi
  1. laugh away
   USA: læ'f ʌ·weɪ' UK: lɑf əweɪ
nevetéssel elűzi
  1. laugh away
   USA: læ'f ʌ·weɪ' UK: lɑf əweɪ
nevetgélőmn
  1. risible
   UK: rɪzəbl
nevet; nevetési
  1. laugh
   USA: læ'f UK: lɑf
nevetőmn
  1. risible
   UK: rɪzəbl
  1. laughing
   USA: læ'fɪ·ŋ UK: lɑfɪŋ
nevetőgörcskif
  1. fit of laughter
   USA: fɪ't ʌ·v læ'ftəː· UK: fɪt ɔv lɑftər
nevető kedvfn
  1. risibility
   UK: rɪzəbɪlɪtiː
nevetősmn
  1. laughing
   USA: læ'fɪ·ŋ UK: lɑfɪŋ
nevetségi
  1. ridicule
   USA: rɪ'dʌ·kyuː"l UK: rɪdɪkjuːl
nevetségesmn
  1. undignified
   USA: ʌ·ndɪ'gnʌ·faɪ"d UK: ʌndɪgnɪfaɪd
  1. ritk risible
   UK: rɪzəbl
  1. ridiculous
   USA: rʌ·dɪ'kyʌ·lʌ·s UK: rɪdɪkjʊləs
  1. ludicrous
   USA: luː'dʌ·krʌ·s UK: luːdɪkrəs
  1. laughable
   USA: læ'fʌ·bʌ·l UK: lɑfəbl
  1. hilarious
   USA: hʌ·le'riː·ʌ·s UK: hɪleərɪəs
  1. foolish
   USA: fuː'lɪ"ʃ UK: fuːlɪʃ
  1. biz farcical
   USA: fɔ'rsʌ·kʌ·l UK: fɑsɪkl
  1. cockamamie
   USA: kɔː"kʌ·meɪ'miː·
nevetséges ajánlatkif
  1. derisory offer
   UK: dɪraɪsəriː ɔfər
nevetséges baklövésfn
  1. howler
   USA: haʊ'ləː· UK: haʊlər
nevetséges ceremóniafn
  1. pej mummery
   UK: mʌməriː
nevetséges dologi
  1. object
   USA: ʌ·bʤe'kt UK: ɔbʤɪkt
nevetséges emberi
  1. object
   USA: ʌ·bʤe'kt UK: ɔbʤɪkt
nevetségesenhsz
  1. preposterously
   UK: prɪpɔstərəsliː
  1. ludicrously
   USA: luː'dʌ·krʌ·sliː· UK: luːdɪkrəsliː
  1. laughably
   UK: lɑfəbliː
  1. foolishly
   USA: fuː'lɪ"ʃliː· UK: fuːlɪʃliː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása