COVID-19 Fight
Összesen 199 találat 9 szótárban. Részletek
értékes segítséget nyújti
  1. do yeoman's service
   USA: duː' yoʊ'mʌ·nz səː'vʌ·s UK: duː joʊmənz səːvɪs
  1. do yeoman service
   USA: duː' yoʊ'mʌ·n səː'vʌ·s UK: duː joʊmən səːvɪs
siralmas látványt nyújti
  1. cut a sorry figure
   USA: kʌ't eɪ' sɔ'riː· fɪ'gyəː· UK: kʌt eɪ sɔriː fɪgər
szép kilátást nyújti
  1. command a fine view
   USA: kʌ·mæ'nd eɪ' faɪ'n vyuː' UK: kəmɑnd eɪ faɪn vjuː
(arany) tálcán nyújtani átkif
  1. hand on a plate
   USA: hæ'nd ɔ'n eɪ' pleɪ't UK: hænd ɔn eɪ pleɪt
új kölcsön nyújtásafn
  1. refinancing
   USA: riː'faɪ'næ"nsɪ·ŋ UK: rɪfaɪnænsɪŋ
kilátást nem nyújtómn
  1. viewless
   UK: vjuːləs
szép látványt nyújtómn
  1. sightly
   UK: saɪtliː
jó kilátást nyújtó pontkif
  1. point of vantage
   USA: pɔɪ'nt ʌ·v væ'nʌ·ʤ UK: pɔɪnt ɔv vɑntɪʤ
  1. coign of vantage
   UK: kɔɪn ɔv vɑntɪʤ
szakmai/szakértői/műszaki tanácsadást nyújt (PHARE)kif
  1. (to) provide technical expertise
   USA: tʌ· prʌ·vaɪ'd te'knɪ·kʌ·l e"kspəː·tiː'z UK: tuː prəvaɪd teknɪkl ekspəːtiːz
extra szolgáltatásokat nem nyújtókif
  1. no frills
   USA: noʊ' frɪ'lz UK: noʊ frɪlz
társult vállalkozások keretében nyújtott ajánlatok (EU)kif
  1. joint tenders
   USA: ʤɔɪ'nt te'ndəː·z UK: ʤɔɪnt tendəz
társult vállalkozások keretében nyújtott ajánlatok (PHARE)kif
  1. joint tenders
   USA: ʤɔɪ'nt te'ndəː·z UK: ʤɔɪnt tendəz
a hely által nyújtott szórakozási lehetőségekkif
szolgáltatási szerződés - Olyan szerződések, amelyekben a vállalkozó bizonyos szolgáltatások, szakismeret vagy know-how nyújtására vállal kötelezettséget. A Phare által finanszírozott projektek végrehajtásánál rendszerint zárt pályázatok keretében ítélik kif
tanulmányok - A Phare igen sokféle tanulmány - így pl. beruházás-előkészítő, piackutatási, piacelemző, megvalósíthatósági, stb - elkészítéséhez nyújt támogatást. (PHARE)fn
  1. studies
   USA: stʌ'diː·z UK: stʌdɪz
zárt pályázat - A nyílt pályázatokkal (open tendering) ellentétben ilyenkor csak a szerződő hatóságok által meghívott vállalkozók nyújthatnak be pályázatot. A vállalkozóknak eme előzetesen kiválasztott körét, az un. "rövid listát" (short-list) különféle fkif
Technical Assistance for the Commonwealth of the Independent States and Georgia (a Független Államok Közösségének és Grúziának nyújtott a szakmai segélyprogram elnevezése) (EU)kif
rövid (vagy szűkített) lista - Előre kiválasztott cégek vagy szervezetek jegyzéke, amelyeket zártkörű pályázatok esetén kérnek fel ajánlatok benyújtására. Az ajánlattevőket a szerződő hatóság választja ki. Kizárólag a rövid listán szereplő cégek nyújthatnkif
nyújti
  1. irod folyadékot schenken
   'ʃɛŋkən
nyújti
  1. walzen
   'valtsən
 1. gaszt
  1. rollen
   'rɔlən
  1. liefern
   'liːfɐn
  1. Leisten
   'laɪstən
  1. leihen
   'laɪən
  1. langen
   'laŋən
  1. darreichen
   'daːɐraɪçən
  1. átv darbieten
   'daːɐbiːtən
  1. átv bringen
   'brɪŋən
  1. bieten
   'biːtən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása