COVID-19 Fight
Összesen 51 találat 9 szótárban. Részletek
nyelvtanfn
  1. grammar
   USA: græ'məː· UK: græmər
nyelvtanárkif
  1. language teacher
   USA: læ'ŋgwʌ·ʤ tiː'tʃəː· UK: læŋgwɪʤ tiːtʃər
nyelvtanimn
  1. grammatical
   USA: grʌ·mæ'tʌ·kʌ·l UK: grəmætɪkl
nyelvtanilaghsz
  1. grammatically
   UK: grəmætɪkliː
utókérdés (nyelvtan)fn
  1. tag
   USA: tæ'g UK: tæg
nem (nyelvtanban)fn
  1. gender
   USA: ʤe'ndəː· UK: ʤendər
egyenes beszéd <nyelvtanilag>kif
  1. direct discourse
   USA: dɪ·re'kt dɪ'skɔː·rs UK: dɪrekt dɪskɔːs
elkezdett igei cselekves [nyelvtan ]kif
  1. ingressive aspect
   UK: ɪngresɪv æspekt
Nem, nemre {férfi;nő vagy semleges} utalás nyelvtanbanmn
  1. Genitive
   UK: ʤenɪtɪv
nyelvtan1
  1. e Grammatik
   gra'matɪk
   1. többes szám:
   2. Grammatiken
   1. birtokos eset:
   2. Grammatik
nyelvtanfolyam1
nyelvtanulás1
vonzat (nyelvtanban)13
nyelvtan1
nyelvtani3
nyelvtan
nyelvtanfolyam
nyelvtani elemzés
nyelvtan
  1. grammatica
   grammática
nyelvtan-3
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása