Összesen 44 találat 8 szótárban. Részletek
nyilvánvalómn
  1. plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. plain as pikestaff
   UK: pleɪn əz paɪkstɑf
  1. patent
   USA: pæ'tʌ·nt UK: peɪtnt
  1. palpable
   USA: pæ'lpʌ·bʌ·l UK: pælpəbl
  1. overt
   USA: oʊ'vəː·t UK: oʊvəːt
  1. obvious
   USA: ɔ'bviː·ʌ·s UK: ɔbvɪəs
  1. Négy gyerekük van, így elég nyilvánvaló hogy jobban fizető állásra van szüksége.
    1. They have four small children, so it's pretty obvious he needs a job which pays more money.
  1. no far to seek
   USA: noʊ' fɔ'r tʌ· siː'k UK: noʊ fɑr tuː siːk
  1. manifest
   USA: mæ'nʌ·fe"st UK: mænɪfest
  1. it stands to reason
   USA: ʌ·t stæ'ndz tʌ· riː'zʌ·n UK: ɪt stændz tuː riːzən
  1. it is plain
   USA: ʌ·t ʌ·z pleɪ'n UK: ɪt ɪz pleɪn
  1. frank
   USA: fræ'ŋk UK: fræŋk
  1. evident
   USA: e'vʌ·dʌ·nt UK: evɪdənt
  1. conspicuous
   USA: kʌ·nspɪ'kyuː·ʌ·s UK: kənspɪkjʊəs
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. bare
   USA: be'r UK: beər
  1. biz axiomatical
   UK: æksɪəmætɪkəl
  1. apparent
   USA: ʌ·pe'rʌ·nt UK: əpærənt
nyilvánvalóanhsz
  1. professedly
   UK: prəfestliː
  1. plainly
   USA: pleɪ'nliː· UK: pleɪnliː
  1. patently
   USA: pæ'tʌ·ntliː· UK: peɪtntliː
  1. palpably
   USA: pæ'lpʌ·bliː· UK: pælpəbliː
  1. obviously
   USA: ɔ'bviː·ʌ·sliː· UK: ɔbvɪəsliː
  1. manifestly
   USA: mæ'nʌ·fe·stliː· UK: mænɪfestliː
  1. evidently
   USA: e'vʌ·dʌ·ntliː· UK: evɪdəntliː
  1. conspicuously
   USA: kʌ·nspɪ'kyuː·ʌ·sliː· UK: kənspɪkjʊəsliː
  1. apparently
   USA: ʌ·pe'rʌ·ntliː· UK: əpærəntliː
  1. Miután ezzel nyilvánvalóan kudarcot vallottam, minden eshetőségre fölajánlom együttműködésemet.
    1. Since I have apparently failed at that, I suggest co-operation in any case.
nyilvánvaló(an)hsz
  1. apparently
   USA: ʌ·pe'rʌ·ntliː· UK: əpærəntliː
  1. Miután ezzel nyilvánvalóan kudarcot vallottam, minden eshetőségre fölajánlom együttműködésemet.
    1. Since I have apparently failed at that, I suggest co-operation in any case.
nyilvánvalóan mutat vmiti
nyilvánvaló hogy vallomása hamiskif
  1. his evidence is false on the face of it
   USA: hʌ·z e'vʌ·dʌ·ns ʌ·z fɔː'ls ɔ'n ðiː· feɪ's ʌ·v ʌ·t UK: hɪz evɪdəns ɪz fɔːls ɔn ðiː feɪs ɔv ɪt
nyilvánvalóságfn
  1. perspicuity
   UK: pəːspɪkjuːɪtiː
  1. palpability
   UK: pælpəbɪlɪtiː
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
  1. conspicuousness
   UK: kənspɪkjʊəsnəs
nyilvánvalóvá teszi
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
nyilvánvalóvá tesz/megértetkif
  1. make it clear
   USA: meɪ'k ʌ·t klɪ'r UK: meɪk ɪt klɪər
nyilvánvalóvá tesz vmiti
nyilvánvalóvá váliki
  1. emerge
   USA: iː'məː·ʤ UK: ɪməːʤ
nyilvánvaló voltafn
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
nem nyilvánvalómn
  1. nontrivial
   UK: nɔntrɪvɪəl
tagadja a nyilvánvaló/kézzelfogható tényeketkif
  1. fly in the face of evidence
   USA: flaɪ' ɪ'n ðiː· feɪ's ʌ·v e'vʌ·dʌ·ns UK: flaɪ ɪn ðiː feɪs ɔv evɪdəns
úgy tűnik, hogy; nyilvánvalóanhsz
  1. apparently
   USA: ʌ·pe'rʌ·ntliː· UK: əpærəntliː
  1. Miután ezzel nyilvánvalóan kudarcot vallottam, minden eshetőségre fölajánlom együttműködésemet.
    1. Since I have apparently failed at that, I suggest co-operation in any case.
nyilvánvalómn
  1. offenbar
   ɔfən'baːɐ
  1. irod rég notorisch
   no'toːrɪʃ
  1. átv greifbar
   'graɪfbaːɐ
  1. közb glatt
   'glat
  1. evident
   evi'dɛnt
  1. pej közb aufgelegt
nyilvánvalóanhsz
nem nyilvánvaló, de sejthetõi
  1. verkappt
   fɛɐ'kapt
nyilván(valóan)hsz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása