COVID-19 Fight
329
találat:
nyomi
  1. slot
   USA: slɔ't UK: slɔt
nyomi
  1. weigh
   USA: weɪ' UK: weɪ
  1. vestige
   USA: ve'stɪ·ʤ UK: vestɪʤ
  1. trail
   USA: treɪ'l UK: treɪl
  1. trail
   USA: treɪ'l UK: treɪl
 1. infor
  1. tracing
   USA: treɪ'sɪ·ŋ UK: treɪsɪŋ
  1. trace
   USA: treɪ's UK: treɪs
  1. Arcán nyoma sem volt a fáradtságnak.
    1. There is no trace of fatigue on his face.
  1. stress
   USA: stre's UK: stres
  1. spoor
   USA: spʊ'r UK: spʊər
  1. slot
   USA: slɔ't UK: slɔt
  1. sign
   USA: saɪ'n UK: saɪn
  1. scale
   USA: skeɪ'l UK: skeɪl
  1. Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását.
    1. And immediately there fell from his eyes as it were scales: and he received his sight.
 2. nyomd
  1. run off
   USA: rʌ'n ɔː'f UK: rʌn ɔf
  1. reminiscence
   USA: re"mʌ·nɪ'sʌ·ns UK: remɪnɪsns
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. press
   USA: pre's UK: pres
  1. press
   USA: pre's UK: pres
  1. oppress
   USA: ʌ·pre's UK: əpres
  1. mark
   USA: mɔ'rk UK: mɑk
  1. átv load
   USA: loʊ'd UK: loʊd
  1. lead
   USA: liː'd UK: liːd
  1. imprint
   USA: ɪ'mprɪ"nt UK: ɪmprɪnt
  1. impress
   USA: ɪ'mpre"s UK: ɪmpres
  1. hype
   USA: haɪ'p
  1. hint
   USA: hɪ'nt UK: hɪnt
  1. Hangjában nyoma sem volt a kimerültségnek.
    1. His voice gave no hint of exertion.
 3. vad
  1. foil
   USA: fɔɪ'l UK: fɔɪl
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
  1. clue
   USA: kluː' UK: kluː
  1. Oda megyünk, ahová a nyomok vezetnek.
    1. We go where the clues lead.
nyom nélkül eltűniki
  1. sink without trace
   USA: sɪ'ŋk wɪ"ðaʊ't treɪ's UK: sɪŋk wɪðaʊt treɪs
nyom vmennyiti
  1. weigh
   USA: weɪ' UK: weɪ
nyom vmit vmibei
nyoma sincskif
  1. there's no trace of it
   UK: ðeəz noʊ treɪs ɔv ɪt
nyomai meglátszanak rajtakif
  1. it tells upon him
   USA: ʌ·t te'lz ʌ·pɔ'n ɪ"m UK: ɪt telz əpɔn hɪm
  1. it tells on him
   USA: ʌ·t te'lz ɔ'n ɪ"m UK: ɪt telz ɔn hɪm
nyomaszti
  1. it weighs on my mind
   USA: ʌ·t weɪ'z ɔ'n maɪ' maɪ'nd UK: ɪt weɪz ɔn maɪ maɪnd
  1. rég átv freight
   USA: freɪ't UK: freɪt
nyomasztómn
  1. tight
   USA: taɪ't UK: taɪt
  1. sweltering
   USA: swe'ltəː·ɪ·ŋ UK: sweltərɪŋ
  1. overwhelming
   USA: oʊ"vəː·hwe'lmɪ·ŋ UK: oʊvəwelmɪŋ
  1. oppressive
   USA: ʌ·pre'sɪ·v UK: əpresɪv
  1. mortifying
   UK: mɔːtɪfaɪɪŋ
  1. leaden
   USA: le'dʌ·n UK: ledn
  1. grinding
   USA: graɪ'ndɪ·ŋ UK: graɪndɪŋ
  1. grim
   USA: grɪ'm UK: grɪm
  1. átv gloomy
   USA: gluː'miː· UK: gluːmiː
  1. depressing
   USA: dʌ·pre'sɪ·ŋ UK: dɪpresɪŋ
nyomasztó emlékűmn
  1. traumatic
   USA: trɔː·mæ'tɪ·k UK: trɔːmætɪk
nyomasztó forrósági
  1. swelter
   USA: swe'ltəː· UK: sweltər
nyomasztó helyzetmn
  1. hard pressed
   USA: hɔ'rd pre'st UK: hɑd prest
nyomasztó hőségi
  1. swelter
   USA: swe'ltəː· UK: sweltər
nyomasztó közérzetfn
  1. downer
   USA: daʊ'nəː· UK: daʊnər
nyomasztó látványkif
  1. grim sight
   USA: grɪ'm saɪ't UK: grɪm saɪt
nyomasztó voltafn
  1. átv weight
   USA: weɪ't UK: weɪt
nyomasztóanhsz
  1. overwhelmingly
   USA: oʊ"vəː·we'lmɪ·ŋgliː· UK: oʊvəwelmɪŋliː
nyomasztólag hati
  1. weigh down
   USA: weɪ' daʊ'n UK: weɪ daʊn
nyomasztólag hat rámkif
  1. it gives me the blues
   USA: ʌ·t gɪ'vz miː' ðiː· bluː'z UK: ɪt gɪvz miː ðiː bluːz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása