COVID-19 Fight
Összesen 125 találat 8 szótárban. Részletek
nyomtat1
  1. types
   USA: taɪ'ps UK: taɪps
  1. prints
   USA: prɪ'nts UK: prɪnts
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
 1. 655
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
nyomtatás1
 1. 655
  1. printing
   USA: prɪ'nɪ·ŋ UK: prɪntɪŋ
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
  1. impression
   USA: ɪ"mpre'ʃʌ·n UK: ɪmpreʃn
nyomtatásban elkopott betű13
  1. worn-out type
   UK: wɔːnaʊt taɪp
nyomtatásban kiad2
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
nyomtatás tömöntvényről1
  1. stereotypography
   UK: sterɪətaɪpɔgrəfiː
nyomtatható3
 1. 655
  1. printable
   USA: prɪ'ntʌ·bʌ·l UK: prɪntəbl
nyomtat; nyomtatvány3
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
nyomtató1
 1. 677
  1. printer
   USA: prɪ'nəː· UK: prɪntər
nyomtató fej13
  1. print head
   USA: prɪ'nt he'd UK: prɪnt hed
nyomtató hiba13
  1. printer error
   USA: prɪ'nəː· e'rəː· UK: prɪntər erər
nyomtatók1
  1. printers
   USA: prɪ'nəː·z UK: prɪntəz
nyomtató támogatás13
  1. printer support
   USA: prɪ'nəː· sʌ·pɔː'rt UK: prɪntər səpɔːt
nyomtatott3
  1. typing
   USA: taɪ'pɪ·ŋ UK: taɪpɪŋ
  1. typed
   USA: taɪ'pt UK: taɪpt
  1. printed
   USA: prɪ'nʌ·d UK: prɪntɪd
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
nyomtatott áramkör13
  1. printed circuit
   USA: prɪ'nʌ·d səː'kʌ·t UK: prɪntɪd səːkɪt
nyomtatott betű1
  1. printed letter
   USA: prɪ'nʌ·d le'təː· UK: prɪntɪd letər
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
  1. block letter
   USA: blɔ'k le'təː· UK: blɔk letər
nyomtatott betűkkel ír2
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
nyomtatott eredmény1
  1. printout
   USA: prɪ'ntaʊ"t UK: prɪntaʊt
nyomtatott füzet1
  1. pamphlet
   USA: pæ'mflʌ·t UK: pæmflɪt
nyomtatott kisbetű3
  1. lowercase
   UK: loʊəkeɪs
  1. lower case
   USA: loʊ'əː· keɪ's UK: loʊər keɪs
nyomtatott nagybetü13
  1. capital / block -
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l blɔ'k UK: kæpɪtəl blɔk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása