obstetric forcepskif USA: ʌ·bste'trɪ·k fɔː'rse·ps UK: əbstetrɪk fɔːseps
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása