COVID-19 Fight
Összesen 120 találat 11 szótárban. Részletek
okosmn
  1. wise
   USA: waɪ'z UK: waɪz
  1. A bölcs fiú örömet szerez az apjának, az ostoba ember megveti az anyját.
    1. A wise son makes a father joyful: but the foolish man despises his mother.
  2. Igen okos és elővigyázatos volt.
    1. She was very wise and very discreet.
  1. Utólag könnyű okosnak lenni.
    1. It is easy to be wise after the event.
  1. sophisticated
   USA: sʌ·fɪ'stɪ·keɪ"tʌ·d UK: səfɪstɪkeɪtɪd
  1. smart
   USA: smɔ'rt UK: smɑt
  1. A tanárok szerint ő az egyik legokosabb diák az osztályban.
    1. Teachers say she is one of the smartest children in the class.
  1. shrewd
   USA: ʃruː'd UK: ʃruːd
  1. sharp
   USA: ʃɔ'rp UK: ʃɑp
  1. sapient
   UK: seɪpɪənt
  1. prudent
   USA: pruː'dʌ·nt UK: pruːdnt
  1. pej politic
   USA: pɔ'lʌ·tɪ"k UK: pɔlɪtɪk
  1. nimble
   USA: nɪ'mbʌ·l UK: nɪmbl
  1. judicious
   USA: ʤuː·dɪ'ʃʌ·s UK: ʤuːdɪʃəs
  1. deep
   USA: diː'p UK: diːp
  1. rég conceited
   USA: kʌ·nsiː'tʌ·d UK: kənsiːtɪd
  1. biz GB clever
   USA: kle'vəː· UK: klevər
  1. canny
   USA: kæ'niː· UK: kæniː
  1. bright
   USA: braɪ't UK: braɪt
  1. Ez nem volt valami okos kérdés, Walter.
    1. That was not a very bright question, Walter.
  1. brainy
   USA: breɪ'niː· UK: breɪniː
  1. astute
   USA: ʌ·stuː't UK: əstjuːt
  1. advised
   USA: ʌ·dvaɪ'zd UK: ədvaɪzd
okosabbmn
  1. wiser
   USA: waɪ'zəː· UK: waɪzər
okosanhsz
  1. wisely
   USA: waɪ'zliː· UK: waɪzliː
  1. shrewdly
   USA: ʃruː'dliː· UK: ʃruːdliː
  1. sensibly
   USA: se'nsʌ·bliː· UK: sensəbliː
  1. prudentially
   UK: pruːdenʃəliː
  1. astutely
   USA: ʌ·stuː'tliː· UK: əstjuːtliː
okosan beszélkif
  1. talk sense
   USA: tɔː'k se'ns UK: tɔːk sens
okos; csinos, elegánsmn
  1. smart
   USA: smɔ'rt UK: smɑt
  1. A tanárok szerint ő az egyik legokosabb diák az osztályban.
    1. Teachers say she is one of the smartest children in the class.
okos emberfn
  1. whiz
   USA: hwɪ'z UK: wɪz
  1. man of understanding
   USA: mæ'n ʌ·v ʌ"ndəː·stæ'ndɪ·ŋ UK: mæn ɔv ʌndəstændɪŋ
  1. man of brains
   USA: mæ'n ʌ·v breɪ'nz UK: mæn ɔv breɪnz
okos/értelmes emberkif
  1. man of understanding
   USA: mæ'n ʌ·v ʌ"ndəː·stæ'ndɪ·ŋ UK: mæn ɔv ʌndəstændɪŋ
okos/eszesmn
  1. brainy
   USA: breɪ'niː· UK: breɪniː
okosjánosfn
  1. wiseguy
   USA: waɪ'zgaɪ" UK: waɪzgaɪ
okoskodásfn
  1. argument
   USA: ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: ɑgjʊmənt
  1. Ez az érvelés elég gyöngének tetszett előttem.
    1. This argument seemed weak enough to me.
okoskodiki
  1. reason
   USA: riː'zʌ·n UK: riːzən
  1. pej argufy
okoskodómn
  1. speculative
   USA: spe'kyʌ·lʌ·tɪ·v UK: spekjʊlətɪv
 1. fil
  1. discursive
   USA: dɪ"skəː'sɪ·v UK: dɪskəːsɪv
  1. argumentative
   USA: ɔ"rgyʌ·me'ntʌ·tɪ·v UK: ɑgjʊmentətɪv
okoskodó emberfn
okoskodó kedvfn
  1. argumentativeness
   UK: ɑgjʊmentətɪvnəs
okosnak látszani akaró emberfn
okosságfn
  1. shrewdness
   USA: ʃruː'dnʌ·s UK: ʃruːdnəs
  1. sapience
   UK: seɪpɪəns
  1. sagacity
   UK: səgæsɪtiː
  1. Prudence
   USA: pruː'dʌ·ns UK: pruːdns
  1. discrimination
   USA: dɪ"skrɪ"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: dɪskrɪmɪneɪʃn
  1. brightness
   USA: braɪ'tnʌ·s UK: braɪtnəs
  1. astuteness
   USA: ʌ·stuː'tnʌ·s UK: əstjuːtnəs
okosság, észfn
  1. cleverness
   USA: kle'vəː·nʌ·s UK: klevənəs
okostónifn
  1. wiseguy
   USA: waɪ'zgaɪ" UK: waɪzgaɪ
okos; ügyesmn
  1. clever
   USA: kle'vəː· UK: klevər
ésszerü, okosmn
  1. sensible
   USA: se'nsʌ·bʌ·l UK: sensəbl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása