COVID-19 Fight
oktalanmn
  1. unwise
   USA: ʌ·nwaɪ'z UK: ʌnwaɪz
  1. unreasoning
   USA: ʌ·nriː'znɪ·ŋ UK: ʌnriːzənɪŋ
  1. unreasonable
   USA: ʌ·nriː'znʌ·bʌ·l UK: ʌnriːznəbl
  1. unconscionable
   USA: ʌ·nkɔ'nʃʌ·nʌ·bʌ·l UK: ʌnkɔnʃənəbl
  1. preposterous
   USA: prʌ·pɔ'strʌ·s UK: prɪpɔstərəs
  1. insensate
   UK: ɪnsenseɪt
  1. impolitic
   USA: ɪ"mpɔː'lɪ'tɪ"k UK: ɪmpɔlətɪk
  1. causeless
   UK: kɔːzləs
oktalan volta vminekfn
  1. imbecility
   UK: ɪmbəsɪlɪtiː
oktalanságfn
  1. indiscretion
   USA: ɪ"ndʌ·skre'ʃʌ·n UK: ɪndɪskreʃn
oktalanulhsz
  1. unwisely
   USA: ʌ·nwaɪ'zliː· UK: ʌnwaɪzliː
  1. preposterously
   UK: prɪpɔstərəsliː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása