COVID-19 Fight
Összesen 111 találat 10 szótárban. Részletek
oktatás1
  1. tuition
   USA: tyuː·ɪ'ʃʌ·n UK: tjuːɪʃn
  1. training
   USA: treɪ'nɪ·ŋ UK: treɪnɪŋ
  1. instruction
   USA: ɪ"nstrʌ'kʃʌ·n UK: ɪnstrʌkʃn
  1. education
   USA: e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·n UK: eʤʊkeɪʃn
 1. 796
  1. coaching
   USA: koʊ'tʃɪ·ŋ UK: koʊtʃɪŋ
oktatási módszer1
  1. didacticism
   UK: dɪdæktɪsɪzəm
oktatás; műveltség1
  1. education
   USA: e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·n UK: eʤʊkeɪʃn
oktatások1
  1. tutorials
   USA: tuː·tɔː'riː·ʌ·lz UK: tjuːtɔːrɪəlz
oktatástan1
  1. pedagogy
   USA: pe'dʌ·goʊ"ʤiː· UK: pedəgɔʤiː
  1. didactics
   UK: dɪdæktɪks
oktatás; útmutató, utasítás1
  1. instruction
   USA: ɪ"nstrʌ'kʃʌ·n UK: ɪnstrʌkʃn
elemi oktatás13
  1. primary education
   USA: praɪ'me"riː· e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·n UK: praɪməriː eʤʊkeɪʃn
főiskolai oktatás13
  1. higher education
   USA: haɪ'əː· e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·n UK: haɪər eʤʊkeɪʃn
iskolai oktatás1
  1. school
   USA: skuː'l UK: skuːl
kisegitö oktatás1
középfokú oktatás13
  1. secondary education
   USA: se'kʌ·nde"riː· e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·n UK: sekəndriː eʤʊkeɪʃn
levelező oktatás13
  1. postal tuition
   USA: poʊ'stʌ·l tyuː·ɪ'ʃʌ·n UK: poʊstl tjuːɪʃn
nevelési, oktatási3
  1. educational
   USA: e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: eʤʊkeɪʃənl
Európai Oktatási Alapítvány - Az Unió önálló intézménye. 1995-ben alapították a kötelező iskolás kort követő, a Phare-program keretében folyó oktatási tevékenység koordinálása és támogatása céljából. (PHARE)13
  1. European Training Foundation
   USA: yʊ"rʌ·piː'ʌ·n treɪ'nɪ·ŋ faʊ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: jʊərəpɪən treɪnɪŋ faʊndeɪʃn
tandij, oktatás, tanitás1
  1. tuition
   USA: tyuː·ɪ'ʃʌ·n UK: tjuːɪʃn
betanítás - A Phare-program által támogatott projektum szinte mindegyikében fontos szerepet játszik. Elsősorban a helyszíni oktatásra fektetnek hangsúlyt, de távoktatási módszereket is alkalmaznak. (PHARE)1
  1. training
   USA: treɪ'nɪ·ŋ UK: treɪnɪŋ
partnerszervezetek - A partnerországokban működő intézmények, amelyekkel a Phare a különféle programok vagy projektek kapcsán együttműködik. Köztük vannak minisztériumok, alapok, érdekképviseleti szervezetek, egyetemek, oktatási központok, regionális vagy13
oktatás1
  1. e Schulung
   'ʃuːlʊŋ
   1. többes szám:
   2. Schulungen
   1. birtokos eset:
   2. Schulung
  1. 1.1 e Lehre
   'leːrə
   1. többes szám:
   2. Lehren
   1. birtokos eset:
   2. Lehre
  1. 3.5 e Anleitung
elemi oktatás1
iskolai oktatás1
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása