COVID-19 Fight
Összesen 350 találat 9 szótárban. Részletek
orvosfn
  1. physician
   USA: fʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: fɪzɪʃn
  1. medico
   USA: me'dɪ·koʊ" UK: medɪkoʊ
  1. medical man
   USA: me'dʌ·kʌ·l mæ'n UK: medɪkl mæn
  1. hum leech
   USA: liː'tʃ UK: liːtʃ
  1. doctor
   USA: dɔ'ktəː· UK: dɔktər
orvosimn
  1. medical
   USA: me'dʌ·kʌ·l UK: medɪkl
orvosi bizonyitványkif
  1. certificate of health
   USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v he'lθ UK: sətɪfɪkeɪt ɔv helθ
orvosi bizonyítványfn
  1. health certificate
   USA: he'lθ səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: helθ sətɪfɪkeɪt
  1. doctor's certificate
   USA: dɔ'ktəː·z səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: dɔktəz sətɪfɪkeɪt
orvosi citromfűfn
  1. lemon balm
   USA: le'mʌ·n bɔ'lm UK: lemən bɑm
orvosi egyetemkif
  1. medical school
   USA: me'dʌ·kʌ·l skuː'l UK: medɪkl skuːl
orvosi ellátáskif
  1. medical attendance
   USA: me'dʌ·kʌ·l ʌ·te'ndʌ·ns UK: medɪkl ətendəns
(orvosi) ellenörzés, kivizsgálásfn
  1. checkup
   USA: tʃe'kʌ"p UK: tʃekʌp
(orvosi) esetleírásfn
  1. case history
   USA: keɪ's hɪ'striː· UK: keɪs hɪstriː
orvosi fakultáskif
  1. medical school
   USA: me'dʌ·kʌ·l skuː'l UK: medɪkl skuːl
orvosi fizikafn
  1. biophysics
   USA: baɪ"oʊ·fɪ'sɪ·ks
orvosi gyakorlatot folytati
  1. doctor
   USA: dɔ'ktəː· UK: dɔktər
orvosi hullaszemlefn
  1. autopsy
   USA: ɔː'tɔ"psiː· UK: ɔːtɔpsiː
orvosi igazoláskif
  1. medical certificate
   USA: me'dʌ·kʌ·l səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: medɪkl sətɪfɪkeɪt
orvosi karkif
  1. medical staff
   USA: me'dʌ·kʌ·l stæ'f UK: medɪkl stɑf
  1. medical school
   USA: me'dʌ·kʌ·l skuː'l UK: medɪkl skuːl
orvosi kartonkif
  1. medical record
   USA: me'dʌ·kʌ·l re'kəː·d UK: medɪkl rɪkɔːd
  1. medical card
   USA: me'dʌ·kʌ·l kɔ'rd UK: medɪkl kɑd
orvosi késfn
 1. orv
  1. lancet
   USA: læ'nsʌ·t UK: lɑnsɪt
orvosi kezeléskif
  1. medical treatment
   USA: me'dʌ·kʌ·l triː'tmʌ·nt UK: medɪkl triːtmənt
  1. medical attendance
   USA: me'dʌ·kʌ·l ʌ·te'ndʌ·ns UK: medɪkl ətendəns
orvosi kezelés/ellátáskif
  1. medical attendance
   USA: me'dʌ·kʌ·l ʌ·te'ndʌ·ns UK: medɪkl ətendəns
orvosi kivizsgálásfn
  1. checkup
   USA: tʃe'kʌ"p UK: tʃekʌp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása